Kontentə keç

Yehovanın Şahidləri

Dili seçin Azərbaycan

ŞƏKİLLİ TAPŞIRIQLAR

Mələk Cədunu qüvvətləndirir

Cədunu qüvvətləndirən mələyin şəklini rənglə.

Bu kolleksiyadan digər materiallar

Davudun silahı az olsa da, cəsarəti çox idi

Əşyaların hansı Müqəddəs Kitab personajına aid olduğunu tap.

Davud Allahın adına güvəndi

Uşağınıza Allahın adının mənasını öyrədin.

Hənnə İşmuilə Yehovaya xidmət etməyə kömək etdi

3—6 yaşlı uşaqlar üçün olan bu tapşırıqdan Hənnənin hər il İşmuilə verdiyi hədiyyə haqda öyrən.