Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Müqəddəs Kitabın tarixi dəqiqliyi

Bible Lands and Places

Bilirsiniz? — iyul 2015

Müqəddəs Kitabda deyilir ki, Vəd edilmiş diyarda meşəlik çox idi. Bu gün ölkədə ağaclığın az olduğunu nəzərə alsaq buna inanmaq olarmı?

People of the Bible

İsa peyğəmbər — tarixi şəxsiyyət

Qədim və ya müasir mənbələrdə bu haqda hər hansı bir məlumat varmı?

İncildə İsa peyğəmbər haqda yazılanlar dəyişdirilməyib ki?

İncildə təsvir edilən hadisələrin və tapılmış ən erkən əlyazmaların hansı faktları üzə çıxardığını nəzərdən keçirməyə sizi dəvət edirik.

Daha bir tarixi dəlil

Ola bilsin, Təttanayın kim olduğunu bilməyəsiniz, lakin onun adının Müqəddəs Kitabda xatırlanması və tutduğu vəzifənin orada düzgün qeyd edilməsi əhəmiyyətli faktdır.

Qədim küpə həkk olunmuş ad

3000 il yaşı olan saxsı küpün qırıntıları arxeoloqların diqqətini çəkir. Nəyə görə bu tapıntı onlarda maraq oyatmışdı?

O, Kayafanın qohumu idi

Arxeoloqların Məryəmin sümüklərinin yandırıldığı urnanı tapması Müqəddəs Kitabda gerçək ailələrə məxsus olan gerçək insanlardan danışıldığını sübut edir.

Bible Events

Oxucuların sualları, noyabr 2015

Qədim Əriha şəhərinin qısa müddətli mühasirədən sonra ələ keçirildiyinə hansı sübut var?

Life in Bible Times

Bilirsiniz? Oktyabr 2017

Nəyə görə İsa Məsih and içməyi pisləmişdi?

Bilirsiniz? İyun 2017

İsa Məsih Yerusəlim məbədindəki alverçiləri nə üçün «quldur» adlandırmışdı?

Bilirsiniz? Gözətçi qülləsi № 5, 2017

Nəyə əsasən demək olar ki, İsa Məsihin qeyri-yəhudilərə xitabən küçüklər sözünü işlətməsi təhqir deyil?

Bilirsiniz? Oktyabr 2016

Roma dövləti birinci əsrdə yəhudilərə Yəhudiyyə üzərində nə dərəcədə geniş səlahiyyət vermişdi? Qədimdə kiminsə başqasının tarlasına alaq toxumu səpməsi nə dərəcədə realdır?

Bilirsinizmi? — Yanvar—fevral 2014

İsa peyğəmbərin dövründə məbəddə ianələr necə edilirdi? Müqəddəs Kitabı qələmə alan Luka nə dərəcədə dəqiq idi?