«Onlar Müqəddəs Kitaba dəyər verirdilər» adlı videodan götürülmüş bu parça Uiliyam Tindalın İncil kitabını ingilis dilinə tərcümə etməsindən bəhs edir.