Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Qumar oynamaq günahdır?

Qumar oynamaq günahdır?

Müqəddəs Yazıların cavabı

Müqəddəs Kitabda qumar haqda ətraflı məlumat olmasa da, oradakı prinsiplərdən başa düşmək olar ki, Allah bunu günah sayır (Efeslilərə 5:17) *.

  • Qumar Allahın nifrət etdiyi tamahkarlıq hissindən yaranır (1 Korinflilərə 6:9, 10; Efeslilərə 5:3, 5). Qumar oynayanlar başqalarının uduzduğu pulların hesabına pul qazanmağa ümid edirlər. Ancaq Allahın Kəlamı başqalarının mal-mülkünə tamah salmağı mühakimə edir (Çıxış 20:17; Romalılara 7:7; 13:9, 10).

  • Hətta kiçik məbləğ uğrunda olsa belə, qumar oynamaq insanda pul hərisliyi yaradır (1 Timutiyə 6:9, 10).

  • Qumar oynayanlar, adətən, mövhumatlara və ya bəxtə güvənirlər. Ancaq Müqəddəs Kitabda deyilir ki, Allah bu cür inanclara bütpərəslik kimi baxır (Əşiya 65:11).

  • Müqəddəs Kitab əlini ağdan-qaraya vurmadan nəyisə əldə etməyə yox, zəhmətkeş olmağa təşviq edir (Vaiz 2:24; Efeslilərə 4:28). Bu prinsiplərə riayət edənlər zəhmətləri ilə qazandıqlarını yeyəcəklər (2 Salonikililərə 3:10, 12).

  • Qumar insana qeyri-sağlam rəqabət ruhu aşılayır. Bu cür əhval-ruhiyyə Allahın xoşuna gəlmir (Qalatiyalılara 5:26).

^ abz. 3 Müqəddəs Kitabda qumarla bağlı yalnız bir hadisə yazılıb. Həmin hadisədə vurğulanır ki, Roma əsgərləri tamamkarlıqdan irəli gələrək İsa peyğəmbərin paltarı üçün püşk atmışdılar (Mətta 27:35; Yəhya 19:23, 24).