Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Nəyə görə dua etməliyəm? Allah mənə cavab verəcəkmi?

Nəyə görə dua etməliyəm? Allah mənə cavab verəcəkmi?

Müqəddəs Yazıların cavabı

Bəli, verəcək. Həm Müqəddəs Kitab, həm də müxtəlif hadisələr təsdiq edir ki, Allah dualara cavab verir. Müqəddəs Kitabda deyilir: «Ondan qorxanları murada çatdırar, fəryadlarına qulaq asıb onları qurtarar» (Məzmur 145:19). Lakin Allahın dualarınıza cavab verməsi, əsas etibarilə, özünüzdən asılıdır.

Allah üçün nəyin əhəmiyyəti var?

  • Allahın Özünə dua etməyin. Nə İsa peyğəmbərə, nə Məryəmə, nə müqəddəs hesab edilən şəxslərə, nə mələklərə, nə də surətlərə dua etmək düzgün deyil. «Duaları eşidən» yalnız Yehova Allahdır (Məzmur 65:2).

  • Allahın Müqəddəs Kitabda əks olunan iradəsinə və tələblərinə uyğun dua etməyin (1 Yəhya 5:14).

  • Duada İsa Məsihin adını çəkməyin. Bununla biz onun mövqeyinə hörmət etdiyimizi göstərmiş oluruq. O demişdi: «Mənsiz heç kəs Atanın yanına gələ bilməz» (Yəhya 14:6).

  • İmanla dua etməyin. Bunun üçün, lazım gələrsə, Allahdan imanınızı artırmasını diləyin (Matta 21:22; Luka 17:5).

  • Təvazökar və səmimi olmağın. Müqəddəs Kitabda deyilir: «Rəbb yüksək olsa da, təvazökarlara baxar» (Məzmur 138:6, Kitabı Mukaddes).

  • İsrarlı olmağın. İsa peyğəmbər demişdi: «Durmadan diləyin, sizə veriləcək» (Luka 11:9).

Allah üçün nəyin əhəmiyyəti yoxdur?

  • İrqin və ya milliyyətin. «Allahımız ayrı-seçkilik etməyən Allahdır, hər xalqın içində Ondan qorxan və saleh həyat sürən adamı xoşlayır» (Həvarilərin işləri 10:34, 35).

  • Duruş tərzinin. Siz Allaha oturaraq, əyilərək, diz çökərək, yaxud ayaq üstə dua edə bilərsiniz (1 Salnamələr 17:16; Nehemya 8:6; Daniel 6:10; Mark 11:25).

  • Ucadan, yaxud ürəkdə dua etməyin. Allah hətta başqaları bilmədən ürəyinizdə etdiyiniz dualara da cavab verir (Nehemya 2:1—6).

  • Sizi narahat edən məsələnin xırda və ya böyük olmasının. Allah sizi «bütün qayğılarınızı» Onun öhdəsinə buraxmağa təşviq edir, çünki «O, sizin qeydinizə qalır» (1 Peter 5:7).