Kontentə keç

Məsihin əleyhdarı kimdir?

Məsihin əleyhdarı kimdir?

Müqəddəs Yazıların cavabı

Məsihin əleyhdarı hansısa bir insan, varlıq və ya təşkilat deyil. Müqəddəs Kitabda deyilir ki, «Məsihin əleyhdarları» çoxdur (1 Yəhya 2:18). Aşağıda sadalananları edənlər Məsihin əleyhdarı hesab olunur:

Müqəddəs Kitab bu işləri edənləri həm fərd olaraq, həm də ümumilikdə «Məsihin əleyhdarı» adlandırır (2 Yəhya 7). Məsihin əleyhdarı ilk dəfə həvarilərin vaxtında peyda olub, indiyə qədər də fəaldırlar. Bunun belə olacağı Müqəddəs Kitabda əvvəlcədən peyğəmbərlik edilmişdi (1 Yəhya 4:3).

Məsihin əleyhdarlarını necə müəyyən etmək olar?

  • İsa ilə əlaqədar səhv fikirlər yayırlar (Mətta 24:9, 11). Misal üçün, üç üqnum və ya İsanın Külli-İxtiyar Allah olduğunu öyrədənlər İsanın öyrətdiklərinə zidd gedir. Çünki İsa deyir: «Ata məndən üstündür» (Yəhya 14:28).

  • Məsihin əleyhdarları Allahın Padşahlığının necə fəaliyyət göstərməsi haqda İsanın dediklərini inkar edirlər. Misal üçün, bəzi din xadimləri deyir ki, Məsih insan hökumətləri vasitəsilə iş görür. Lakin bu təlim İsanın dediklərinə ziddir. O demişdi: «Mənim Padşahlığım bu dünyadan deyil» (Yəhya 18:36).

  • Onlar deyirlər ki, İsa onların Rəhbəridir. Lakin Padşahlıq haqqında xoş xəbərin təbliğ etmək əmri də daxil olmaqla, onun əmrlərinə riayət etmirlər (Mətta 28:19, 20; Luka 6:46; Həvarilərin işləri 10:42).