Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

İsa peyğəmbər cismani bədəndə dirilmişdi, yoxsa ruhani?

İsa peyğəmbər cismani bədəndə dirilmişdi, yoxsa ruhani?

Müqəddəs Yazıların cavabı

Müqəddəs Kitabda deyilir ki, İsa peyğəmbər «cismən öldürüldü, ruh olaraq dirildi» (1 Butrus 3:18; Həvarilərin işləri 13:34; 1 Korinflilərə 15:45; 2 Korinflilərə 5:16).

İsa Məsihin sözləri göstərir ki, o, cismani bədəndə dirilməyib. O demişdi ki, bəşəriyyətin həyatı uğrunda bədənini fidyə qurbanı verəcək (Yəhya 6:51; Mətta 20:28). Əgər o, cismani bədəndə dirilsəydi, verdiyi fidyə qurbanlığını heç etmiş olardı. Amma bu belə olmadı. Müqəddəs Kitabda yazılanlara görə o, bədənini «birdəfəlik» qurban verdi (İbranilərə 9:11, 12).

Əgər İsa ruhani bədəndə dirilmişdisə, şagirdləri onu necə görə bilirdilər?

  • Ruhani varlıqlar insan bədəni ala bilir. Məsələn, qədim dövrlərdə mələklər hətta insanlarla birlikdə yeyib-içmişdilər (Yaradılış 18:1—8; 19:1—3). Ancaq hələ də onlar ruhani varlıq idilər və cismani bədəni tərk edə bildilər (Hakimlər 13:15—21).

  • İsa Məsih də diriləndən sonra mələklərin əvvəllər etdiyi kimi, müvəqqəti insan bədəni almışdı. Ruhani varlıq kimi o, qəflətən peyda olub, qeyb ola bilərdi (Luka 24:31; Yəhya 20:19, 26). İsa peyğəmbərin aldığı cismani bədən əvvəlki bədənindən fərqlənirdi. Hətta İsanın yaxın dostları onu üzdən tanımadılar, yalnız dediyi və etdiyi şeylərdən tanıdılar (Luka 24:30, 31, 35; Yəhya 20:14—16; 21:6, 7).

  • İsa həvari Tomasa görünəndə ona bədənindəki izləri də göstərmişdi. Tomas İsanın dirildiyinə şübhə etdiyinə görə İsa Tomasın imanını möhkəmləndirdi (Yəhya 20:24—29)