Kontentə keç

İsa Məsih özünü Allaha bərabər tuturdu?

İsa Məsih özünü Allaha bərabər tuturdu?

Müqəddəs Yazıların cavabı

İsa Məsih heç vaxt özünü Allaha bərabər tutmazdı. Əksinə, İsa Məsih Uca Yaradana «öz Allahım», — deyə müraciət edərdi (İncil, Yəhya 20:17).

Bundan əlavə, İsa Məsih dualarını Allaha edərdi (İncil, Matta 26:39). Davamçılarına da göydəki Allaha dua etməyi və Onun adını ucaltmağı öyrədərdi (İncil, Matta 6:9).

Bir dəfə də israillilərə müraciətdə İsa Məsih Tövratdan bir ayə gətirərək belə dedi: «Eşit, ey İsrail! Allahımız Yehovadır; Yehova yeganə Allahdır» (İncil, Mark 12:29; Tövrat, Qanunun təkrarı 6:4).