Kontentə keç

Yehovanın Şahidləri

Dili seçin Azərbaycan

Allahın sadəcə böyük qüvvə olduğunu demək olarmı?

Allahın sadəcə böyük qüvvə olduğunu demək olarmı?

Müqəddəs Yazıların cavabı

Allah hər şeyə qadir olan Allahdır. Kəlamında yaratdığı sayı-hesabı bilinməyən ulduzlara dair belə sözlər yazılıb: «Başınızı göylərə qaldırıb baxın: bunları kim yaratdı? Rəbb göy cisimlərini sıraya düzüb çıxarar, onların hamısını adları ilə çağırar. Bol qüvvəsinə, böyük qüdrətinə görə onlardan heç biri də əskik olmaz» (Yeşaya 40:25, 26).

Lakin Onun sadəcə olaraq böyük bir qüvvə olduğunu düşünmək düzgün olmazdı. Çünki Müqəddəs Yazılar Uca Yaradanın məhəbbət və pisliyə nifrət kimi hisslərə malik olmasından xəbər verir (Zəbur, Məzmur 11:5; İncil, Yəhya 3:16). Həmçinin orada insanların etdiklərinin Ona xoş gedib-getməməsindən də bəhs edilir (Zəbur, Məzmur 78:40, 41).