Kontentə keç

MÜQƏDDƏS KİTAB ƏSLİNDƏ NƏ ÖYRƏDİR? (TƏLİM BƏLƏDÇİSİ)

Ruhani varlıqlar bizə təsir edə bilərmi? (I hissə)

Müqəddəs Kitabın həm sədaqətli, həm də sədaqətsiz mələklər haqda nə öyrətdiyini araşdır.