Yer üzündə yaşayarkən İsa Məsihin göstərdiyi bəzi xüsusiyyətləri və bu xüsusiyyətlərin onun Atası haqda nə dediyini diqqətlə araşdır.