Kontentə keç

MÜQƏDDƏS KİTAB ƏSLİNDƏ NƏ ÖYRƏDİR?

Həyat ənamına hörmət. II hissə

«Müqəddəs Kitab təlimləri» kitabının 13-cü fəslinə əsaslanıb.

Müqəddəs Kitabda qanın istifadəsinə dair nə deyildiyini öyrən. Eləcə də qanın yalnız bir halda həyatımızı necə xilas etdiyini araşdır.