Nə üçün biz həyat ənamına hörmət etməliyik? Həm özümüzün, həm də başqalarının həyatına necə hörmət edə bilərik?