Nəyə görə Yehova spiritizmin bütün növlərini mühakimə edir? Özümüzü pis ruhani varlıqlardan necə müdafiə edə bilərik?