Kontentə keç

MÜQƏDDƏS KİTAB ƏSLİNDƏ NƏ ÖYRƏDİR?

Allaha yaxın olun. I hissə

«Müqəddəs Kitab təlimləri» kitabının 19-cu fəslinə əsaslanıb.

Allaha yaxın olmaq nə deməkdir? İnsanı Allahı sevməyə nə təşviq edir?