Kontentə keç

MÜQƏDDƏS KİTAB ƏSLİNDƏ NƏ ÖYRƏDİR? (TƏLİM BƏLƏDÇİSİ)

Allahı sevindirən həyat tərzi. II hissə

Allahın dostlarının sınaqlara baxmayaraq, Ona necə sadiq qaldıqları haqda Müqəddəs Kitabda nə deyildiyini öyrən.