Allahın əzablara yol verməsinin səbəbini və bu cür davranmasının Onun hikmətinə necə dəlalət etdiyini araşdır.