Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

VİDEO-DƏRSLƏR

Müqəddəs Kitab bölmələri ilə tanışlıq

Bu qısa videolarda Müqəddəs Kitab bölmələrinin məzmunu və qələmə alınması ilə bağlı dəyərli məlumatlar yer alır. Müqəddəs Kitab mütaliənizi zənginləşdirmək və daha maraqlı etmək üçün bu videolardan yararlana bilərsiniz.

«Üzeyir» kitabı ilə tanışlıq

Yehova xalqını Babil əsarətindən qurtaracağına və Yerusəlimdə həqiqi ibadəti yenidən bərpa edəcəyinə dair verdiyi vədi yerinə yetirir.

«Nəhəmya» kitabı ilə tanışlıq

Nəhəmya kitabı bizim günlərdə həqiqi ibadətdə olan insanlara önəmli dərs verir.

«Əstər» kitabı ilə tanışlıq

Əstərin günlərində baş vermiş faciəvi hadisə çətinliklər zamanı Yehovanın Öz xalqını qorumağa qadir olduğuna əminliyini möhkəmləndirəcək.

«Əyyub» kitabı ilə tanışlıq

Yehova Allahı sevən bütün insanlar sınaqlarla üzləşəcəklər. Əyyub peyğəmbərin hadisəsi bizi əmin edir ki, biz kamilliyimizi qoruya və Yehova Allahın tərəfini tuta bilərik.

«Zəbur» kitabı ilə tanışlıq

«Zəbur» kitabı Yehova Allahın ali hakimiyyətini dəstəkləyir, Onu sevənlərə kömək və təsəlli verir, Allahın Padşahlığının dünyanı necə dəyişəcəyini açıqlayır.

«Məsəllər» kitabı ilə tanışlıq

Ticarət əlaqələrindən tutmuş ailə məsələlərinə qədər həyatın bütün sahələrinə aid gözəl məsləhətləri bu kitabdan tapa bilərsiniz.

«Vaiz» kitabı ilə tanışlıq

Süleyman padşah həyatda vacib olan və ilahi hikmətə zidd şeylər haqda yazıb.

«Nəğmələr nəğməsi» kitabı ilə tanışlıq

Şulamlı qızın çoban gəncə tükənməz sevgisi «Yahın alovu» kimi təsvir edilir. Niyə?

«Əşiya» kitabı ilə tanışlıq

«Əşiya» kitabındakı peyğəmbərliklərin dəqiqliklə yerinə yetməsi sizi əmin edəcək ki, Yehova Allah həmişə vədlərini icra edir və xalqını hər bir bəladan qurtarır.

«Ərəmya» kitabı ilə tanışlıq

Çətinliklərə baxmayaraq, Ərəmya peyğəmbər ona tapşırılan işi sədaqətlə yerinə yetirdi. Müasir məsihilərin onun nümunəsindən nə öyrənə biləcəyi üzərində düşünün.

«Mərsiyələr» kitabı ilə tanışlıq

Ərəmya peyğəmbər tərəfindən yazılan Mərsiyələr kitabı Yerusəlim şəhərinin dağıdılmasına duyulan kədəri ifadə edir. Kitabda həmçinin göstərilir ki, tövbə edəni Allah bağışlayır.

«Hizqiyal» kitabı ilə tanışlıq

Hizqiyal təvazökar və cəsarətli davranıb, çətin olmasına baxmayaraq, Allahın ona buyurduğu işi başa çatdırdı. O, bizim üçün çox dəyərli örnəkdir.

«Dənyal» kitabı ilə tanışlıq

Dənyal və dostları bütün sınaqlar zamanı Yehovaya sadiq qaldılar. Onların peyğəmbərliyin yerinə yetməsində qoyduqları nümunə axırzamanda yaşayan bizlər üçün gözəl nümunədir.

«Huşə» kitabı ilə tanışlıq

Huşənin peyğəmbərliyindən Allahın bəyəndiyi ibadət və Onun tövbə etmiş günahkarı bağışlaması barədə öyrənə bilərik.

«Yuil» kitabı ilə tanışlıq

Yuil peyğəmbər insanı vahiməyə salan Yehovanın gələcək hökm günü və həmin gün sağ qalmaq üçün hansı addımlar atmalı olduğumuz barədə yazır. Onun peyğəmbərliyi bizim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.

«Mətta» kitabı ilə tanışlıq

Dörd Müjdədən birincisi olan «Mətta» kitabı barədə əsas məqamlar.

Əlavə məlumat

KİTAB VƏ BROŞÜRLƏR

Müqəddəs Kitab bizə hansı xəbəri çatdırır?

Müqəddəs Kitabın əsas mövzusu nədir?