Parametrlərin təyini

Dili seçin

İkinci dərəcəli menyu

Kontentə keç

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Müqəddəs Kitabın bölmələrini öyrən. II hissə

Müqəddəs Kitab bölmələrini öyrənməyə cəhd göstər. Gəl Tövratdakı digər kitabların adını öyrənək.

Həmçinin bax

Müqəddəs Kitabın bölmələrini öyrən. I hissə

Tövratın Yaradılışdan Əşiyaya kimi bölmələrini ardıcıllıqla öyrən.

Müqəddəs Kitab bölmələrini öyrən. II hissə

Tövratın Ərəmyadan Məlakiyə kimi kitablarını ardıcıllıqla öyrən.

Müqəddəs Kitabın bölmələrini öyrən. III hissə

İncilin Məttadan Vəhyə qədər olan bölmələrini öyrən.