Parametrlərin təyini

Dili seçin

İkinci dərəcəli menyu

Kontentə keç

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

MÜQƏDDƏS KİTAB HEKAYƏLƏRİ ŞƏKİLLƏRLƏ

MÜQƏDDƏS KİTAB HEKAYƏLƏRİ ŞƏKİLLƏRLƏ

Adəmlə Həvva ancaq özlərini düşündülər

Adəmlə Həvvanın ancaq özlərini düşünərək verdikləri qərarın nəticəsinin heç kəsdən yan keçmədiyini öyrənin. Bu hekayəni çap edin və ya birbaşa saytdan oxuyun.

Hamısını göstər

Bu kolleksiyadan digər materiallar

Davud cəsarətlə davranır

Davud Calutu məğlub edəcəyinə niyə belə əmin idi? Düzgün davranmaq üçün sənə nəyə görə cəsarət lazımdır?

İşmuil Yehovaya xidmət etməyi seçir

İşmuil səlahiyyət sahibi olan insanların çadırda pis işlər etdiyini görürdü. Başqalarının pis işlər görməsinə baxmayaraq, o, nəyin sayəsində Yehovaya xidmət etməyi seçdi?

Müqəddəs ruh Şimşona güc verir

Şimşon İsrailin hakimi kimi möhtəşəm işlər gördü. Yehovanın müqəddəs ruhu ona necə kömək etdi? Siz Allahın müqəddəs ruhunu necə ala bilərsiniz?