Parametrlərin təyini

Dili seçin

İkinci dərəcəli menyu

Kontentə keç

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Müqəddəs Yazıların təlimləri

Müqəddəs Kitabda həyatda istənilən, hətta ən ağır çətinliyi aradan qaldırmağa kömək edə biləcək məsləhətlər tapmaq olar. Onun məsləhətləri əsrlər boyu sınaqda keçərək öz dəyərini itirməmişdir. Bu bölmədə Müqəddəs Yazıların məsləhətlərinin faydası haqqında öyrənə bilərsiniz (İncil, 2 Timoteyə 3:16, 17).

Seçilmiş məqalələr

Müqəddəs Kitabın doğruluğuna necə əmin ola bilərik?

Müqəddəs Kitabın müəllifi Allahdırsa, o, digər kitablardan fərqlənməlidir.

Müqəddəs Kitabda spirtli içki haqda nə deyilir? İçki içmək günahdır?

Allahın Kəlamında şərabın və digər spirtli içkilərin müsbət tərəfləri vurğulanır.

Ailələrə kömək

YENİYETMƏLƏR

Elektron cihazların qulusan, yoxsa ağası?

Texnologiya dövründə yaşasan da, onun qulu olmamalısan. Bəs sən elektron cihazların qulusan? Əgər elədirsə, ondan necə yaxa qurtara bilərsən?

UŞAQLAR

Görüşə diqqətlə qulaq as

Nəyə görə görüşə diqqətlə qulaq asmaq və öyrənmək vacibdir?

ƏR-ARVADLAR

Ailənizin xoşbəxtliyi üçün Allahın Kəlamına müraciət edin

İki sadə sual nikahınızı yaxşılaşdırmağa kömək edə bilər.

VALİDEYNLƏR

Ailə səadəti

Yehova xoşbəxt Allah olduğu üçün ailələri xoşbəxt görmək istəyir. Öyrənin görün Allahın Kəlamında ərlər, arvadlar, valideynlər və uşaqlar üçün hansı məsləhətlər var.