Özünü oxumağa və təlim verməyə həsr et (Videolar)

Oxumaq və təlim vermək üçün lazım olan əsas bacarıqlara yiyələn

DƏRS 1

Maraqlı giriş

Necə edə bilərsən ki, dinləyicilər sənin dediklərinə qulaq asmaq istəsin?

DƏRS 2

Danışıq üslubu

Necə edə bilərsiniz ki, siz danışanda dinləyiciləriniz rahat qulaq asa bilsin?

DƏRS 3

Sual ver

Dinləyiciləri mülahizə yürütməyə təşviq etmək, marağı qoruyub saxlamaq və vacib fikirləri vurğulamaq üçün suallardan necə istifadə edə bilərsiniz?

DƏRS 4

Ayələrə keçid

Dinləyiciləri oxuduğunuz ayələrdən daha çox fayda əldə etmələri üçün necə hazırlaya bilərsiniz?

DƏRS 5

Düzgün oxu

Mətni ucadan olduğu kimi oxumaq üçün hansı məsləhətlər var?

DƏRS 6

Ayələri düzgün izah et

Dinləyicilər ayənin nə üçün oxunduğunu başa düşsünlər deyə ayəni oxuyan zaman və oxuyandan sonra nə etmək lazımdır?

Dəqiq və inandırıcı danış

Həqiqəti təhrif etmədiyinizə necə əmin ola bilərsiniz?

DƏRS 8

Nümunələr çək

Böyük müəllimdən örnək götürərək nümunələrdən necə istifadə edə bilərsiniz?

DƏRS 9

Əyani vəsaitlər

Şəkillərdən və digər əyani vəsaitlərdən istifadə edərək dinləyicilərə əsas fikirləri başa düşməyə necə kömək edə bilərsiniz?

DƏRS 10

İntonasiya

Fikirləri aydın ifadə etmək və dinləyicilərdə emosiya yaratmaq üçün intonasiyadan necə istifadə edə bilərsiniz?

DƏRS 11

Şövq

Şövqlə danışmaq dinləyicilərə necə təsir edəcək?

DƏRS 12

Mülayimlik və şəfqət

Dinləyicilərə qarşı necə mülayim və şəfqətli ola bilərsiniz?

DƏRS 13

Məlumatın dəyərini göstər

Mövzunu necə təqdim edə bilərsiniz ki, dinləyicilər onun dəyərini başa düşsünlər və hərəkətə təşviq olunsunlar?

DƏRS 14

Əsas fikirləri vurğula

Əsas fikirləri vurğulamaqla dinləyicilərə qulaq asmağa, başa düşməyə, dediklərinizi yadda saxlamağa kömək edin.

DƏRS 15

Əminliklə danış

Nitqlə çıxış edərkən və ya təbliğ edərkən necə əminliklə danışa bilərsiniz?

DƏRS 16

Ruhlandırıcı və müsbət tonda danış

Diqqəti problemə yox, onun həllinə və dinləyiciləri hərəkətə təşviq edən fikirlərə cəmləmək üçün hansı üç üsuldan istifadə etmək olar?

DƏRS 17

Aydın izah et

Dinləyicilərin çatdırdığımız məlumatın məğzini başa düşməsi üçün nələrdən qaçmalıyıq?

DƏRS 18

Məzmunlu nitq

Dinləyiciləri necə düşündürə və dəyərli şeylər öyrədə bilərsiniz?

DƏRS 19

Ürəyə yol tapmağa çalış

Dinləyicilərə diqqətlərini yaxşı niyyətlərə cəmləməyə necə kömək edə bilərsiniz?

DƏRS 20

Yaxşı sonluq

Yığıncaqda nitqlə çıxış edərkən, yaxud xidmətdə söhbət edərkən son cümlələrlə nəyə nail olmalısınız?

Ətraflı məlumat

KİTAB VƏ BROŞÜRLƏR

Özünü oxumağa və təlim verməyə həsr et

Bu nəşr sizin camaat qarşısında oxumaq, danışmaq və təlim vermək qabiliyyətinizi yaxşılaşdırmağa kömək məqsədilə hazırlanıb.