Kontentə keç

Mündəricatı göstər

«Efeslilərə» kitabı ilə tanışlıq

«Efeslilərə» kitabı ilə tanışlıq

Efeslilərə yazılmış məktubu nəzərdən keçirin. Burada Allahın İsa Məsih vasitəsilə sülh və birlik gətirmək məqsədi vurğulanır.