Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Hər günün dərdi özünə bəsdir

Hər günün dərdi özünə bəsdir
GÖRÜNÜŞÜ

Yüklə:

 1. 1. Yehova vəd edir sonsuz, əsl bir Cənnət.

  Tezliklə gözləyir bizi daha gözəl həyat.

  Bilsəm də bu həqiqəti,

  Vermir bəzən təsəlli.

  Çətin olur ümid etmək, hər zaman tab gətirmək.

  Kəlam isə deyir:

  NƏQARƏT

  Sən qayğı yükün ver Rəbbə.

  Dua eylə çətin anda,

  Tək Yehovaya güvən.

  O daima səninlədir.

  Sözü dərdə çarədir,

  O güclü edər səni.

  Sabahkı gün üçün fikir çəkmə.

  Çünki hər günün öz dərdi,

  Qayğısı var. Şübhə eyləmə,

  Sən inan Rəbbə,

  Ümidlə gözlə.

 2. 2. Yehova bəxş edib bizə çoxlu nemətlər.

  Sən də fikrini cəmlə zövq verən bu şeylərə.

  Sevgisin O göstərdi,

  Əziz oğlun qurban verdi.

  Sənin də qeydinə qalar,

  Qoymaz O, qəlbini naçar.

  Kəlam əmin edir:

  NƏQARƏT

  Qayğı yükün ver Rəbbə.

  Dua eylə çətin anda,

  Tək Yehovaya güvən.

  O daima səninlədir.

  Sözü dərdə çarədir,

  O güclü edər səni.

  Sabahkı gün üçün fikir çəkmə.

  Çünki hər günün öz dərdi,

  Qayğısı var. Şübhə eyləmə,

  Sən inan Rəbbə,

  Ümidlə gözlə.

  NƏQARƏT

  Qayğı yükün ver Rəbbə.

  Dua eylə çətin anda,

  Tək Yehovaya güvən.

  O daima səninlədir.

  Sözü dərdə çarədir,

  O güclü edər səni.

  Sabahkı gün üçün fikir çəkmə.

  Çünki hər günün öz dərdi,

  Qayğısı var. Şübhə eyləmə,

  Sən inan Rəbbə,

  Ümidlə gözlə.

  Ümidlə gözlə.