Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Adını ucaldan məkan

Adını ucaldan məkan
GÖRÜNÜŞÜ

Yüklə:

 1. 1. Uca Yaradan Rəbb Yehova,

  Sığmazsan əngin göylərə,

  Nə də yerdəki bu məskənə.

  Amma lütf et ruhun bura.

  Mömin bəndələr bəzəyidir,

  Bu pak ibadət evinin.

  Zövq verir bizə bir xalq kimi

  Ucaltmaq mübarək ismin.

  KEÇİD

  Bizdəki hər şeyi

  Lütf etdin Sən, Yehova.

  Biz sənə qaytarırıq,

  Bəxş etdiklərini.

  NƏQARƏT

  Yehova, Sənə minnətdarıq,

  Verdin bu gözəl məkanı.

  Arzumuz yetibdir yerinə,

  Vəsf edək nəğmədə Səni!

 2. 2. Yehova, bizə yetirmisən

  Bu pak ibadət ocağın.

  Elmini alsın cümlə-bəşər,

  Haqq yolda daim yerisin.

  Sənin Padşahlıq işini qoy,

  İcra eyləsin bu məkan.

  Qarşıda böyük işlər gözlər,

  Bərəkət ver, olsun avand.

  KEÇİD

  Ən yaxşı şeyləri

  Biz təqdim eyləyirik.

  Çünki tək Sən layiqsən,

  Ya Rəbb, ruzi Verən.

  NƏQARƏT

  Yehova, Sənə minnətdarıq,

  Verdin bu gözəl məkanı.

  Arzumuz yetibdir yerinə,

  Vəsf edək nəğmədə Səni!