Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Zəbur

Fəsillər

Mündəricat

 • 1

  • İki fərqli yol

   • Allahın qanununu oxuyan xoşbəxtdir (2)

   • Saleh barlı ağac kimidir (3)

   • Şər adam saman kimidir (4)

 • 2

  • Yehova və Onun məsh etdiyi

   • Yehova xalqlara gülür (4)

   • Yehova padşah təyin edir (6)

   • Oğula ehtiram (12)

 • 3

  • Təhlükə qarşısında Yehovaya təvəkkül

   • Nə üçün düşmənlərim çoxaldı? (1)

   • «Qurtuluş Yehovadandır» (8)

 • 4

  • Təvəkkül duası

   • «Hirslənəndə günah işləməyin» (4)

   • «Rahat yataram» (8)

 • 5

  • Yehova salehin pənahgahıdır

   • Allah zalıma nifrət edir (4, 5)

   • «Məni haqq yolunda apar» (8)

 • 6

  • Rəhm diləyi

   • Ölülər Allahı ucalda bilməz (5)

   • «Rəhm dilədiyimi Yehova eşidəcək» (9)

 • 7

  • Yehova adil hakimdir

   • «Məni mühakimə et» (8)

 • 8

  • Allahın əzəməti; insana verdiyi şərəf

   • «Nə əzəmətli adın var» (1, 9)

   • «Fani insan nədir ki, onu xatırlayırsan?» (4)

   • İnsanın başında şərəf tacı (5)

 • 9

  • Allahın xariqüladə işlərindən danışmaq

   • Yehova sığınacaqdır (9)

   • Allahın adını tanıyan Ona təvəkkül edir (10)

 • 10

  • Yehova məzlumun müdafiəçisidir

   • Şər adam deyir: «Allah yoxdur» (4)

   • Fağır üzünü Allaha tutar (14)

   • Yehova əbədiyyən Padşahdır (16)

 • 11

  • Yehovaya sığınmaq

   • «Yehova Öz müqəddəs məbədindədir» (4)

   • Allah zorakılığı sevənlərə nifrət edir (5)

 • 12

  • Yehova ayağa qalxır

   • Allahın sözləri safdır (6)

 • 13

  • Yehovadan nicat gözləmək

   • «Nə vaxtadək məni unudacaqsan?» (1, 2)

   • Yehova yaxşılığını əsirgəməyib (6)

 • 14

  • Ağılsız adamın təsviri

   • Ağılsızlar deyir: «Yehova yoxdur» (1)

   • «Bir nəfər də düz əməl sahibi yoxdur» (3)

 • 15

  • Yehovanın çadırında kim mehman olar?

   • Ürəyində həqiqəti danışan (2)

   • Dilindən böhtan çıxmayan (3)

   • Zərərinə olsa belə, əhdindən dönməyən (4)

 • 16

  • Yehova yaxşılığın mənbəyidir

   • «Yehova nəsibimdir» (5)

   • «Gecələr ürəyim məni islah edir» (7)

   • «Yehova sağımda durub» (8)

   • «Məni Məzarda qoymazsan» (10)

 • 17

  • İmdad duası

   • «Qəlbimi araşdırdın» (3)

   • «Qanadlarının kölgəsində» (8)

 • 18

  • Qurtuluşa görə Allaha alqış

   • «Yehova yalçın qayamdır» (2)

   • Yehova sadiq adamla sadiqdir (25)

   • Allahın yolu kamildir (30)

   • «Lütfün məni ucaldır» (35)

 • 19

  • Xilqət və qanunun şəhadəti

   • «Göylər Allahın əzəmətini bəyan edir» (1)

   • Allahın kamil qanunu qüvvət verir (7)

   • «Bilmədən etdiyim günahlarımı əfv et» (12)

 • 20

  • Allah məsh etdiyi padşahı hifz etsin

   • Cəng arabalarına, atlara yox, Allahın adına güvənirik (7)

 •  21

  • Yehovaya güvənən padşahın mükafatı

   • Padşaha uzun ömür verilir (4)

   • Allahın düşmənləri məğlub olacaq (8—12)

 • 22

  • Pərişanlıq; sonra alqış

   • «Allahım, niyə məni tərk etdin?» (1)

   • «Libasım üçün püşk atırlar» (18)

   • «Toplantı içində Səni mədh edəcəyəm» (22, 25)

   • Bütün dünya Allaha səcdə qılmalıdır (27)

 • 23

  • «Yehova mənim Çobanımdır»

   • «Möhtac olmaram» (1)

   • «Canıma qüvvət verir» (3)

   • «Piyaləm dolub-daşır» (5)

 • 24

  • Şanlı Padşah darvazalardan girir

   • «Yer, onun üzərindəki hər şey Yehovanındır» (1)

 • 25

  • Nəsihət və əfv barədə dua

   • «Mənə yollarını öyrət» (4)

   • Yehova ilə dostluq (14)

   • «Bütün günahlarımı əfv et» (18)

 • 26

  • Kamillik yolunda yerimək

   • «Məni imtahan et, ey Yehova» (2)

   • «Yalançılarla oturub-durmuram» (4, 5)

   • «Qurbangahının başına dolanaram» (6)

 • 27

  • Yehova ömrümün qalasıdır

   • Allahın məbədinə məhəbbət (4)

   • Ata, ana atsa da, Yehova qəbul edər (10)

   • «Ümidini Yehovaya bağla» (14)

 • 28

  • Davudun duası eşidilir

   • «Yehova gücüm, qalxanımdır» (7)

 • 29

  • Yehovanın gurultulu səsi

   • Müqəddəs libaslarda səcdə (2)

   • «Əzəmətli Allah gurlayır» (3)

   • Yehova xalqına güc-qüvvət verir (11)

 • 30

  • Şivən sevincə çevrilər

   • Allahın lütfü ömür boyu davam edər (5)

 • 31

  • Yehovaya sığınmaq

   • Ruhumu əlinə əmanət edirəm (5)

   • Haqq Allahı Yehova (5)

   • Allahın kəraməti boldur (19)

 • 32

  • Xoş o kəsin halına ki, bağışlanır

   • «Günahımı Sənə etiraf etdim» (5)

   • Allah öyrədir (8)

 • 33

  • Yaradanın mədhi

   • «Şəninə yeni nəğmə oxuyun» (3)

   • Yehovanın sözü və nəfəsi ilə yaranıblar (6)

   • Yehovanın xalqı bəxtiyardır (12)

   • Yehovanın gözü ondan qorxanların üzərindədir (18)

 • 34

  • Yehova qullarını xilas edir

   • «Yehovanı birgə yüksəldək» (3)

   • Yehovanın mələyi xilas edir (7)

   • «Dadın, görün necə gözəldir Yehova» (8)

   • «Heç bir sümüyü sınmamışdır» (20)

 • 35

  • Düşmənlərin əlindən imdad duası

   • Düşmənlər qovulsun (5)

   • Allah camaat arasında mədh edilir (18)

   • Nahaq yerə nifrət edirlər (19)

 • 36

  • Allahın məhəbbəti

   • Pis adam Allah qorxusu bilmir (1)

   • Allah həyat mənbəyidir (9)

   • «Sənin nurunla görürük biz nur» (9)

 • 37

  • Yehovaya güvənən uğurlu olar

   • «Şər iş görənlərdən ötrü qanını qaraltma» (1)

   • «Qoy səadətin Yehova olsun» (4)

   • «Yolunu Yehovaya tapşır» (5)

   • «Həlimlər yer üzünə sahib olacaq» (11)

   • Salehin diləndiyi görünməyib (25)

   • Salehlər yerdə əbədi yaşayacaq (29)

 • 38

  • Tövbəkarın duası

   • «Kədər məni çulğayıb» (6)

   • Yehova Onu gözləyənləri eşidir (15)

   • «Günahım ucbatından özümə yer tapmırdım» (18)

 • 39

  • Ömrün qısalığı

   • İnsan sadəcə nəfəsdir (5, 11)

   • «Göz yaşlarıma biganə qalma» (12)

 •  40

  • Misilsiz Allaha şükran

   • Allahın gördüyü işlər saya gəlməz (5)

   • «Sən qurban və təqdimə istəmədin» (6)

   • «İstəyini yerinə yetirməkdən həzz alıram» (8)

 • 41

  • Xəstə vaxtı Davudun duası

   • Allah xəstənin yastığını yüngül edər (3)

   • Yaxın dostun xəyanəti (9)

 • 42

  • Ulu Xilaskarın vəsfi

   • «Maral axar sulara həsrət qaldığı kimi» (1, 2)

   • «Niyə qırılmısan, ey könlüm?» (5, 11)

   • «Sən Allahı gözlə» (5, 11)

 • 43

  • Allah hökm çıxarıb qurtarır

   • «Nurunu, həqiqətini göndər» (3)

   • «Niyə qırılmısan, ey könlüm?» (5)

   • «Sən Allahı gözlə» (5)

 • 44

  • İmdad duası

   • «Bizi düşmənlərdən qurtaran Sən oldun» (7)

   • «Bizi kəsimlik qoyun hesab edirlər» (22)

   • «Qalx, ey İmdadımız» (26)

 • 45

  • Məsh olunmuş padşahın nikahı

   • «Ağzından lətafətli sözlər tökülür» (2)

   • «Taxtının təməli Allahdır» (6)

   • Padşah gəlinin gözəlliyinə məftundur (11)

   • Oğulları bütün yer üzündə əmir olacaq (16)

 • 46

  • «Allah pənahımızdır»

   • Allah heyrətli işlər edib (8)

   • Allah bütün yer üzündə döyüşləri kəsir (9)

 • 47

  • Allah dünya üzərində padşahdır

   • «Yehova zəhmlidir» (2)

   • Allahı nəğmələrdə tərənnüm edin (6, 7)

 • 48

  • Böyük Padşahın şəhəri Sion

   • Dünyanın sevinci (2)

   • Şəhəri və qüllələrini nəzərdən keçirin (11—13)

 • 49

  • Var-dövlətə güvənmək ağılsızlıqdır

   • İnsan qardaşı üçün fidyə verə bilməz (7, 8)

   • «Mənim canımı Allah Məzarın pəncəsindən qurtaracaq» (15)

   • Sərvət insanı ölümdən qurtara bilməz (16, 17)

 • 50

  • Allah sadiq bəndələri ilə şər adamlar arasında hökm çıxarır

   • Allah qurban gətirənlərlə əhd bağlayır (5)

   • «Allah Hakimdir» (6)

   • Bütün heyvanlar Allahındır (10, 11)

   • Allah şər adamları ifşa edir (16—21)

 • 51

  • Tövbə duası

   • Hələ ana bətnindən günahlıyıq (5)

   • «Məni günahdan təmizlə» (7)

   • «Məndə təmiz ürək yarat» (10)

   • Peşman ürək Allaha məqbuldur (17)

 • 52

  • «Mənsə Allahın məhəbbətinə güvənəcəyəm»

   • Pisliklə öyünənlərə xəbərdarlıq (1—5)

   • Allahsızlar var-dövlətə bel bağlayırlar (7)

 • 53

  • Ağılsızların təsviri

   • «Yehova yoxdur» (1)

   • «Bir nəfər də düz əməl sahibi yoxdur» (3)

 • 54

  • Yağılar arasında imdad duası

   • «Allah mənə yardımçıdır» (4)

 • 55

  • Dostu xain çıxanda Davudun duası

   • Yaxın dostun rişxəndi (12—14)

   • «Sən qayğı yükünü Yehovaya ver» (22)

 • 56

  • Təqib olunanda dua

   • «Allaha bel bağlamışam» (4)

   • «Göz yaşlarımı tuluğuna yığ» (8)

   • «İnsan mənə nə edə bilər?» (4, 11)

 • 57

  • Lütf diləyi

   • Allahın qanadları altında sığınacaq (1)

   •  Düşmənlər qazdıqları quyuya düşürlər (6)

 • 58

  • Dünyanı mühakimə edən Allah var

   • Şərlərin cəzalanması üçün dua (6—8)

 • 59

  • Allah sipər və sığınacaqdır

   • Xainlərə rəhm etmə (5)

   • «Sənin qüdrətinə nəğmə deyərəm» (16)

 • 60

  • Allah düşmənlərini əzir

   • İnsandan xilas gözləmək əbəsdir (11)

   • «Biz Allahdan güc alarıq» (12)

 • 61

  • Allah düşməndən qorunmaq üçün möhkəm qaladır

   • «Daim çadırında yaşaram» (4)

 • 62

  • Gerçək qurtuluş Allahdan gəlir

   • «Sakitcə Allahı gözləyirəm» (1, 5)

   • Ürəyinizi Allaha açın (8)

   • İnsan adi bir nəfəsdir (9)

   • Ürəyinizi var-dövlətə bağlamayın (10)

 • 63

  • Məzmurçu Allahın həsrətindədir

   • «Məhəbbətin həyatdan şirindir» (3)

   • Allah Öz bəndəsini ən yaxşı nemətlərlə doyurur (5)

   • Davud gecələr Allah haqda düşünür (6)

   • «Könlüm Sənə bağlanıb» (8)

 • 64

  • Gizli həmlələrdən müdafiə

   • «Allah onlara ox atacaq» (7)

 • 65

  • Allah Yerə qayğı göstərir

   • «Ey duaları eşidən» (2)

   • Seçdiyin insan nə xoşbəxtdir (4)

   • Allahın kəraməti aşıb-daşır (11)

 • 66

  • Allahın işləri vahiməlidir

   • «Gəlin, Allahın işlərinə baxın!» (5)

   • «Nəzirlərimi yerinə yetirərəm» (13)

   • Allah duaları eşidir (18—20)

 • 67

  • «Dünyanın dörd tərəfində yaşayanlar Ondan qorxacaq»

   • Allahın yolu tanınmalıdır (2)

   • «Qoy xalqlar Səni mədh etsin, ey Allah» (3, 5)

   • Allah bizə xeyir-bərəkət verəcək (6, 7)

 • 68

  • «Qoy Allahın düşmənləri pərən-pərən olsun»

   • Yetimlərin atası (5)

   • Allah kimsəsizlərə yurd-yuva verir (6)

   • Qadınlar müjdəni bəyan edirlər (11)

   • İnsan timsalında hədiyyələr (18)

   • Yehova hər gün yükümüzü daşıyır (19)

 • 69

  • Davud qurtuluş haqda dua edir

   • «Evinin qeyrəti məni yandırıb-yaxır» (9)

   • «Tezliklə mənə cavab ver» (17)

   • «Mənə sirkə verdilər» (21)

 • 70

  • Davud çıxılmaz vəziyyətdə

   • «Dadıma tez yetiş» (5)

 • 71

  • Ahılların güvənci

   • «Ta gəncliyimdən güvəncim Sənsən» (5)

   • «Gücüm tükənəndə məni tərk etmə» (9)

   • «Allahım, gəncliyimdən bəri mənə tərbiyə verirsən» (17)

 • 72

  • Allahın qoyduğu padşahın dinc hökmranlığı

   • «Saleh adam çiçəklənəcək» (7)

   • Səltənəti dənizdən-dənizə uzanacaq (8)

   • İnsanları zorakılıqdan qurtaracaq (14)

   • Yerdə çörək bol olacaq (16)

   • Qoy adı daim yaşasın (17)

 • 73

  • Mömin bəndənin tərəddüdü və düzəlişi

   • Ayaqlarım az qala sapmışdı (2)

   • «Bütün günü dərd-sər çəkmişəm» (14)

   • «Ta Allahın müqəddəs məkanına girənədək» (17)

   • Şər adamlar sürüşkən yerdədirlər (18)

   • Allaha yaxınlaşmaq xoşdur (28)

 • 74

  • Xalqını yada salması üçün Allaha yalvarış

   • Allahın verdiyi möhtəşəm qurtuluşlar (12—17)

   • Düşmənin rişxəndlərini unutma (18)

 •  75

  • Allah ədalətlə mühakimə edir

   • Pislər Yehovanın camından içəcəklər (8)

 • 76

  • Sionun düşmənləri üzərində Allahın qələbəsi

   • Allah həlimləri qurtarır (9)

   • Düşmənlərin qürurunu sındırır (12)

 • 77

  • Məzmurçunun dar gündə etdiyi dua

   • Allahın işlərini düşünmək (11, 12)

   • «Ey Allah! Sənintək böyük allah varmı?» (13)

 • 78

  • Allahın qayğısı və İsrailin imansızlığı

   • Gələcək nəsillərə nəql edilməli işlər (2—8)

   • Allaha inanmadılar (22)

   • Göylərin taxılı (24)

   • İsrailin Müqəddəsini incitdilər (41)

   • Misirdən vəd edilmiş diyaradək (43—55)

   • Allahı sınamaqdan əl çəkmədilər (56)

 • 79

  • Düşmən təcavüzü qarşısında dua

   • Bütün ər-ətraf bizi lağa qoyur (4)

   • Adın naminə bizə yardım et (9)

   • Təhqirlərini yeddi qat başlarına gətir (12)

 • 80

  • İsrailin Çobanından dilək

   • «Xudaya, bizi əvvəlki halımıza qaytar» (3)

   • İsrail Allahın üzüm tənəyi (8—15)

 • 81

  • İtaətkarlığa çağırış

   • Yad allahlara səcdə etməməli (9)

   • Kaş xalqım Mənə qulaq asaydı (13)

 • 82

  • İnsafla hökm çıxarmağa çağırış

   • Allah ilahlar arasında mühakimə aparır (1)

   • Məzlumu müdafiə edin (3)

   • Siz ilahlarsınız (6)

 • 83

  • Düşmənlə üz-üzə gələn məzmurçunun duası

   • Susma, İlahi (1)

   • Düşmənləri sovrulan tikan komasına çevir (13)

   • Allahın adı Yehovadır (18)

 • 84

  • Allahın məskəninin həsrətində

   • Quşlar belə qurbangahında məskən tapır (3)

   • Sənin həyətində keçən bir gün (10)

   • Allah günəşimdir, sipərimdir (11)

 • 85

  • Keçmiş günlərə dönmək diləyi

   • Yehova sadiq bəndələrinə sülh barədə danışacaq (8)

   • Məhəbbətlə sədaqətin görüşü (10)

 • 86

  • Yehova kimisi yoxdur

   • Yehova bağışlamağa hazırdır (5)

   • Bütün xalqlar Yehovanın önündə səcdə edəcək (9)

   • Mənə Öz yolunda təlim ver (11)

   • Ürəyimi bütöv et (11)

 • 87

  • Allahın şəhəri Sion

   • Sionda doğulanlar (4—6)

 • 88

  • Ölümdən qurtulmaq diləyi

   • Canım Məzarın kandarındadır (3)

   • Duam hər səhər dərgahına qalxır (13)

 • 89

  • Yehovanın məhəbbətinin tərənnümü

   • Davudla bağlanmış əhd (3)

   • Davudun övladı əbədilik bərqərar ediləcək (4)

   • Allahın məsh etdiyi Onu Ata çağırır (26)

   • Davudla kəsilən əhd qətidir (34—37)

   • İnsan canını Məzardan qurtara bilməz (48)

 • 90

  • Əbədi Allah və qısa ömürlü insan

   • Min il ötən bir günə bənzər (4)

   • 70—80 il yaşayır (10)

   • Bizi öyrət ki, günlərimizin qədrini bilək (12)

 • 91

  • Allaha pənah gətirən müdafiə olunur

   • Ovçunun tələsindən qurtuluş (3)

   • Allahın qanadları altında sığınacaq (4)

   • Min adam yıxılar, sənə xətər dəyməz (7)

   • Mələklər Allahın bəndələrini qoruyar (11)

 • 92

  • Yehova əbədilik ucadır

   • Yehovanın böyük işləri, dərin düşüncələri (5)

   •  Salehlər ağactək çiçəklənəcək (12)

   • Ahıllar da bar verəcəklər (14)

 • 93

  • Yehovanın əzəmətli hökmranlığı

   • «Yehova padşah oldu!» (1)

   • Öyüdlərin etibarlıdır (5)

 • 94

  • Qisası yerdə qoymayan Allah

   • Nə vaxtacan pislər bayram edəcək? (3)

   • Yehovanın tərbiyə etdiyi insan bəxtiyardır (12)

   • Yehova xalqını atmaz (14)

   • Qanun adı ilə pislik törədənlər (20)

 • 95

  • Haqq din itaətkarlıqla qoşa addımlayır

   • Bu gün Ona qulaq asın (7)

   • Ürəyinizi inadkar etməyin (8)

   • «Onlar istirahətimə qovuşmayacaqlar» (11)

 • 96

  • Yehovanın şəninə yeni nəğmə oxuyun

   • Yehova hədsiz tərifə layiqdir (4)

   • Xalqların allahları heçdir (5)

   • Müqəddəs libaslarda səcdə qılın (9)

 • 97

  • Yehova başqa allahlardan ucadır

   • Yehova padşah oldu! (1)

   • Yehovanı sevin, pisliyə nifrət edin (10)

   • Saleh adam üçün parlayan işıq (11)

 • 98

  • Yehova xilaskardır, ədalətli hakimdir

   • Yehova qurtuluşunu izhar etdi (2, 3)

 • 99

  • Yehova müqəddəs padşahdır

   • O, kərrublar üzərində əyləşib (1)

   • Yehova əfv edir, amma cəzasız da qoymur (8)

 • 100

  • Yaradana həmd

   • Yehovaya sevinclə ibadət et (2)

   • Bizi Allah yaradıb (3)

 • 101

  • Kamillik yolunda yeriyən hökmdar

   • Təkəbbürlü adamı görməyə gözüm yoxdur (5)

   • Gözüm sadiq insanları gəzər (6)

 • 102

  • Biçarə məzlumun duası

   • Tənha quş kimiyəm (7)

   • Ömrüm kölgə kimi qeyb olur (11)

   • Yehova Sionu bərpa edəcək (16)

   • Yehova həmişə var olacaq (26, 27)

 • 103

  • Yehovaya alqış et, ey varlığım

   • Allah günahlarımızı bizdən uzaqlaşdırır (12)

   • Allah ata kimi rəhmlidir (13)

   • Allah torpaq olduğumuzu unutmur (14)

   • Yehovanın taxtı və hökmranlığı (19)

   • Mələklər Allahın sözünə əməl edirlər (20)

 • 104

  • Xilqət möcüzələrinə görə Allaha alqış

   • Yer möhkəm təməllər üzərində qurulub (5)

   • Çörək və şərab insan üçün yaradılıb (15)

   • Gördüyün işlər necə də çoxdur! (24)

   • Nəfəslərini kəsirsən, ölürlər (29)

 • 105

  • Yehovanın Öz xalqına göstərdiyi sədaqət

   • Allah əhdini unutmur (8—10)

   • Məsh etdiklərimə dəyməyin (15)

   • Köləliyə satılmış Yusif və Allahın hikməti (17—22)

   • Allahın Misirdə göstərdiyi möcüzələr (23—36)

   • İsrailin Misirdən çıxması (37—39)

   • Allah İbrahimə verdiyi vədi unutmayıb (42)

 • 106

  • Qədirbilməz İsrail

   • Allahın işlərini tez unutdular (13)

   • Allahın calalını dana surətinə dəyişdilər (19, 20)

   • Allahın vədinə iman gətirmədilər (24)

   • Baala sitayiş etməyə başladılar (28)

   • Uşaqlarını cinlərə qurban gətirdilər (37)

 • 107

  • Heyrətli işlərinə görə Allaha şükür edin

   • Onları doğru yolla aparırdı (7)

   • Susuzları və acları doyururdu (9)

   • Onları zülmətdən azad edirdi (14)

   • Sözü ilə onları sağaldırdı (20)

   • Fəqiri zülmdən qoruyur (41)

 • 108

  • Qələbə üçün dua

   • İnsandan xilas gözləmək əbəsdir (12)

   • Biz Allahdan güc alarıq (13)

 •  109

  • Dərdli adamın duası

   • Qoy vəzifəsini başqası tutsun (8)

   • Allah fağırın sağında durur (31)

 • 110

  • Məliksadiq timsallı padşah və kahin

   • Düşmənlərinin arasında hakimiyyət sür (2)

   • Çalışqan gənclər şehə bənzəyirlər (3)

 • 111

  • Möhtəşəm işlərinə görə Yehovaya alqış edin

   • Onun adı müqəddəsdir, zəhmlidir (9)

   • Hikmətin başı Yehovadan qorxmaqdır (10)

 • 112

  • Saleh Yehovadan qorxar

   • Səxavətlə borc verən adamın işi avand olar (5)

   • Salehin adı heç vaxt unudulmaz (6)

   • Səxavətli adam yoxsullarla bölüşür (9)

 • 113

  • Yehova məzlumu qaldırır

   • Yehovanın adı tərif edilsin (2)

   • Allah əyilib göyə, yerə baxır (6)

 • 114

  • Misirdən qurtuluş

   • Ey dəniz, niyə qaçdın? (5)

   • Dağlar qoç kimi atılıb-düşürdü (6)

   • Allah sərt qayadan bulaq çıxartdı (8)

 • 115

  • Yalnız Yehova şərəfə layiqdir

   • Cansız bütlər (5)

   • Yer bəşər oğullarına verilib (6)

   • Ölülər Yaha alqış etməzlər (17)

 • 116

  • Şükran nəğməsi

   • Yehovaya nə verə bilərəm? (12)

   • Nicat piyaləsini götürərəm (13)

   • Nəzirlərimi yerinə yetirərəm (14, 18)

   • Sadiqlərin ölümü bahadır (15)

 • 117

  • Xalqlar, Yehovaya alqış edin!

   • Yehovanın məhəbbəti böyükdür (2)

 • 118

  • Yehovanın çaldığı zəfərə şükran

   • Yahı çağırdım, mənə hay verdi (5)

   • Yehova tərəfimdədir (6, 7)

   • Küncün əsas daşı (22)

   • Yehovanın adı ilə gələn (26)

 • 119

  • Allahın Kəlamının vəsfi

   • Cavan yolunu necə pak saxlasın? (9)

   • Öyüdlərin mənə əzizdir (24)

   • Sözünə ümid bağlamışam (74, 81, 114)

   • Qanununu elə sevirəm ki! (97)

   • Müəllimlərdən də zəkalı (99)

   • Sözün addımlarıma çıraqdır (105)

   • Sözünün bünövrəsi həqiqətdir (160)

   • Qanununu sevənlər sülh içində yaşayır (165)

 • 120

  • Sülh axtaran qərib

   • Canımı hiyləgər dildən qurtar (2)

   • Mən sülh istəyirəm (7)

 • 121

  • Yehova xalqını qoruyur

   • Köməyim Yehovadandır (2)

   • Yehova əsla yatmaz (3, 4)

 • 122

  • Yerusəlim üçün sülh diləyi

   • Yehovanın evinə getmək sevinci (1)

   • Vahid, bütöv şəhər (3)

 • 123

  • Məzmurçu Allahdan lütf gözləyir

   • Biz Yehovaya baxırıq (2)

   • Təhqirlərdən cana doymuşuq (3)

 • 124

  • Yehova bizimlə olmasaydı

   • Qırılmış tələdən qurtuluş (7)

   • Yehovanın adı köməyimizdir (8)

 • 125

  • Yehova xalqını qoruyur

   • Yerusəlimi dövrələyən dağlar (2)

   • Qoy İsraildə əmin-amanlıq olsun (5)

 • 126

  • Sion sevinclə bərpa edilir

   • Yehova möhtəşəm işlər gördü (3)

   • Göz yaşı ilə əkənlər sevinə-sevinə biçəcəklər (5, 6)

 • 127

  • Allah olmayan yerdə hər şey əbəsdir

   • Evi Yehova tikməzsə (1)

   • Övladlar Allahdan paydır (3)

 • 128

  • Allahdan qorxmaq xoşbəxtlik gətirir

   • Arvad barlı meynə kimi (3)

   • Yerusəlim xoş güzəran içində olsun (5)

 • 129

  • Uğursuz həmlə

   • Siona nifrət edənlərin rüsvayçılığı (5)

 •  130

  • Ümidsizlik dəryasından Səni səsləyirəm

   • Ancaq səhvlərimizi görsəydin (3)

   • Yehova həqiqətən bağışlayandır (4)

   • Yehovanı çox gözləyirəm (6)

 • 131

  • Süddən kəsilmiş uşaq kimi sakit

   • Böyük şeylər dalınca düşmədim (1)

 • 132

  • Yehova Davudu və Sionu seçdi

   • Məsh etdiyini rədd etmə (10)

   • Siondakı kahinlər qurtuluş libası geyinəcək (16)

 • 133

  • Qardaşlar bir yaşayanda

   • Harunun başına çəkilən yağ (2)

   • Hərmun şehi (3)

 • 134

  • Gecələr Yehovaya yüksələn alqışlar

   • Əllərinizi müqəddəsliklə göyə açın (2)

 • 135

  • Yahın ucalığına alqış edin

   • Misirə qarşı əlamətlər, möcüzələr (8, 9)

   • Sənin adın əbədidir (13)

   • Cansız bütlər (15—18)

 • 136

  • Yehovanın məhəbbəti əbədidir

   • Göylər və Yer hikmətlə yaradılıb (5, 6)

   • Fironun Qırmızı dənizdə ölümü (15)

   • Allah miskin halda olanları unutmur (23)

   • Bütün canlılara ruzi verir (25)

 • 137

  • Babil çaylarının kənarında

   • Sion barədə nəğmə oxunmur (3, 4)

   • Babil viran ediləcək (8)

 • 138

  • Allah uca olsa da,..

   • Mənə hay verdin (3)

   • Təhlükədən qurtuluş (7)

 • 139

  • Yehova qullarını yaxşı tanıyır

   • Allahın ruhundan gizlənmək olmaz (7)

   • Nə ecazkar yaradılmışam (14)

   • Gözlərin rüşeymimi görmüşdü (16)

   • Əbədiyyət yolunda mənə bələdçi ol (24)

 • 140

  • Qüdrətli xilaskar Yehova

   • Pislərin dili — ilan dili (3)

   • Qəddar adamın yıxılması (11)

 • 141

  • Müdafiə haqqında dilək

   • Duam önündə buxur kimi olsun (2)

   • Salehin tənbehi başa çəkilən yağ kimidir (5)

   • Pislər öz torlarına düşəcək (10)

 • 142

  • Təqibçilərdən qurtuluş diləyi

   • Qaçmağa yerim yoxdur (4)

   • Nəsibim Sənsən (5)

 • 143

  • Canım Sənin üçün təşnədir

   • Bütün işlərin barədə fikirləşirəm (5)

   • İradənə əməl etməyi mənə öyrət (10)

   • Qoy ruhun məni hamar yolla aparsın (10)

 • 144

  • Qələbə üçün dua

   • İnsan nədir ki?! (3)

   • Düşmənləri pərən-pərən et (6)

   • Yehovanın xalqı bəxtiyardır (15)

 • 145

  • Böyük padşah olan Allahın şəninə təriflər

   • Allahın böyüklüyünü bəyan edərəm (6)

   • Yehova hamıya qarşı kəramətlidir (9)

   • Sadiq bəndələrin Səni mədh edər (10)

   • Allahın əbədi padşahlığı (13)

   • Allah hamını istəyinə çatdırır (16)

 • 146

  • İnsanlara yox, Allaha güvənin

   • İnsan öləndə düşüncələri yox olur (4)

   • Yehova qəddi əyilənləri dikəldir (8)

 • 147

  • Allaha işlərinə görə alqış

   • Qəlbisınıqlara şəfa verir (3)

   • Hər ulduzu adı ilə çağırır (4)

   • Ağ yun kimi qar yağdırır (16)

 • 148

  • Bütün xilqət Yehovaya alqış etsin

   • Mələkləri Allaha alqış etsin (2)

   • Günəş, ay, ulduzlar Allaha alqış etsin (3)

   • Cavanlar, qocalar Allaha alqış etsin (12, 13)

 • 149

  • Allahın zəfərinə alqış nəğməsi

   • Allah xalqından zövq alır (4)

   • Şərəf sadiq bəndələrə məxsusdur (9)

 • 150

  • Bütün məxluqat Yaha alqış etsin!

   • Yaha alqış edin! (1, 6)