Markın yazdığı müjdə 6:1—56

  • İsanı doğma yurdunda qəbul etmirlər (1—6)

  • 12 həvariyə verilən göstərişlər (7—13)

  • Vəftizçi Yəhyanın ölümü (14—29)

  • İsa 5000 adamı doyurur (30—44)

  • İsa suyun üstü ilə yeriyir (45—52)

  • Gennesaretdə xəstələrə şəfa verir (53—56)

6  İsa oradan yola düşüb öz doğma yurduna gəldi,+ şagirdləri də onunla idi.  Şənbə günü gələndə İsa sinaqoqda vəz etməyə başladı. Onu dinləyənlərin əksəriyyəti məəttəl qalıb deyirdi: «Bu adam bütün bunları haradan bilir?+ Bu cür hikmət onda haradandır? Necə olur ki, o, bu cür möcüzələr edir?+  Məgər bu həmin o dülgər+ deyil? Məgər o, Məryəmin oğlu,+ Yaqubun+, Yusifin, Yəhudanın, Şimonun qardaşı+ deyil? Bacıları da aramızda deyillər?» Buna görə də onu qəbul etmədilər.  İsa onlara dedi: «Peyğəmbər təkcə öz yurdunda, öz evində və qohumlarının arasında hörmət görmür».+  Buna görə də orada heç bir möcüzə göstərmədi, təkcə bir neçə xəstənin üstünə əlini qoyub onları sağaltdı.  İsa onların imansızlığına təəccübləndi. Sonra vəz edə-edə bütün ətraf kəndləri gəzib-dolaşdı.+  Daha sonra İsa on iki həvarisini yanına çağırdı. O vaxtdan etibarən, İsa şagirdlərini iki-iki təbliğə göndərməyə başladı.+ Həmçinin onlara murdar ruhlar üzərində səlahiyyət verdi.+  İsa buyurdu ki, onlar özləri ilə yola əsadan başqa heç nə götürməsinlər. Nə çörək, nə heybə götürsünlər, nə də pul kisələrinə pul qoysunlar.+  Təkcə səndəllərini geysinlər. Özləri ilə dəyişək köynək* də götürməsinlər. 10  Sonra dedi: «Hansı evə girsəniz, o yerdən gedənə kimi həmin evdə qalın.+ 11  Əgər hər hansı bir yerdə sizi qəbul etməsələr və ya dinləməsələr, oradan çıxanda onlara şəhadət olsun deyə, ayaqlarınızın tozunu çırpın*».+ 12  Onlar yola düşdülər və təbliğ edib insanları tövbəyə çağırdılar.+ 13  Şagirdlər həmçinin çoxlu cin qovur+ və bir çox xəstəyə yağ sürtür, şəfa verirdilər. 14  İsanın sorağı aləmə yayıldı və gəlib padşah Hirodun qulağına çatdı. Bəziləri deyirdi: «Vəftizçi Yəhya dirilib, buna görə də bu qüdrətli işləri görür».+ 15  Digərləri deyirdilər: «Bu, İlyasdır». Başqaları isə: «Bu, qədimdəki peyğəmbərlər kimi bir peyğəmbərdir», — deyirdilər.+ 16  Hirod bunu eşidəndə dedi: «Bu adam boynunu vurdurduğum Yəhyadır, dirilib». 17  Hirod qardaşı Filipin arvadı Hirodiadayla evlənmişdi və bu qadına görə adamlarını göndərib Yəhyanı tutdurmuş və zindana atmışdı.+ 18  Çünki Yəhya Hiroda deyirdi: «Qardaşının arvadı ilə yaşamağın düzgün deyil».+ 19  Hirodiada ürəyində Yəhyaya kin bəsləyir və onu öldürmək istəyirdi, amma bunu edə bilmirdi. 20  Çünki Hirod Yəhyanın saleh və müqəddəs insan+ olduğunu bilib ondan çəkinir və onu qoruyurdu. Hirod Yəhyaya qulaq asanda çaşbaş qalıb bilmirdi nə etsin, amma yenə də onu məmnuniyyətlə dinləyirdi. 21  Hirod öz ad günü+ münasibəti ilə əyanlarına, sərkərdələrinə və Cəlilənin nüfuzlu adamlarına ziyafət verərkən Hirodiadanın əlinə fürsət düşdü.+ 22  Həmin ziyafətdə Hirodiadanın qızı çıxıb rəqs etdi. Bu, Hirodun və onunla süfrədə əyləşənlərin çox xoşuna gəldi. Hirod qıza dedi: «Ürəyin nə istəyir söylə, sənə verəcəyəm». 23  O and içib qıza dedi: «Məndən nə istəsən, hətta padşahlığımın yarısını belə, istəsən, sənə verəcəyəm». 24  Qız çıxıb anasından soruşdu: «Nə istəyim?» Anası dedi: «Vəftizçi Yəhyanın başını». 25  Qız cəld padşahın yanına qayıdıb istəyini ona bildirdi: «Vəftizçi Yəhyanın başını bu saat sinidə mənə ver».+ 26  Padşah bərk kədərləndi, amma and içdiyinə və onunla bir süfrədə əyləşənlərə görə qızın istəyini yerə salmadı. 27  Ona görə də padşah dərhal mühafizi göndərib Yəhyanın başını gətirməyi əmr etdi. Mühafiz gedib zindanda Yəhyanın boynunu vurdu və 28  bir sinidə qıza gətirdi, qız da aparıb anasına verdi. 29  Yəhyanın şagirdləri bunu eşidəndə gəldilər və onun cəsədini aparıb sərdabəyə qoydular. 30  Həvarilər İsanın yanına gəlib gördükləri işləri və öyrətdikləri hər şeyi ona danışdılar.+ 31  İsa onlara dedi: «Gəlin sakit bir yerə gedək, bir az dincinizi alın».+ Çünki gəlib-gedən çox olduğundan onlar hətta yemək yeməyə də macal tapmırdılar. 32  Onlar təklikdə qalmaq üçün qayığa minib sakit bir yerə çəkildilər.+ 33  Camaat onların yola düşdüyünü gördü. Bundan çoxları xəbər tutdu və bütün şəhərlərdən xeyli adam qaçıb İsagili qabaqladı. 34  İsa qayıqdan çıxanda böyük bir izdiham gördü. Onun bu adamlara yazığı gəldi,+ çünki onlar çobansız qoyun kimi idilər.+ İsa onlara çox şey öyrətməyə başladı.+ 35  Gün batana yaxın şagirdləri İsaya yaxınlaşıb dedilər: «Bura çöllükdür, hava da artıq qaralıb.+ 36  Camaatı burax, ətraf kəndlərə, obalara gedib özləri üçün yeməyə bir şey alsınlar».+ 37  İsa dedi: «Siz onlara yemək verin». Şagirdlər dedilər: «İndi deyirsən gedib camaat üçün iki yüz dinarlıq* çörək alaq?»+ 38  İsa onlara dedi: «Gedin görün neçə çörəyiniz var». Onlar öyrənib dedilər: «Beş çörək var, ikicə dənə də balıq».+ 39  İsa camaata dedi ki, otluqda dəstə-dəstə əyləşsinlər.+ 40  Onlar dəstələrə bölünüb yüz-yüz, əlli-əlli oturdular. 41  İsa beş çörəyi və iki balığı əlinə aldı və göyə baxıb dua elədi.+ Çörəkləri böldü və camaata paylamaq üçün şagirdlərə verdi. Sonra iki balığı da hamı üçün böldü. 42  Camaat yeyib doydu. 43  Balığı çıxmaq şərtilə, artıq qalmış çörək tikələrindən on iki səbət yığıldı.+ 44  Çörək yeyən kişilərin sayı isə beş min nəfər idi. 45  Bundan dərhal sonra İsa şagirdlərinə dedi ki, qayığa minib o taya, Beytsəyda tərəfə üzsünlər, özü isə camaatı yola salmaq üçün orada qaldı.+ 46  O, camaatla xudahafizləşəndən sonra dua etmək üçün dağa qalxdı.+ 47  Axşam düşmüşdü. Qayıq dənizin ortasında idi, İsa isə sahildə tək idi.+ 48  İsa gördü ki, qarşıdan əsən külək şagirdləri irəli üzməyə qoymur. Səhərə yaxın* o, suyun üzü ilə yeriyərək onlara tərəf gəldi. İsa, sanki, onların yanından keçib getmək istəyirdi. 49  İsanın suyun üzü ilə yeridiyini görəndə şagirdlər bunun kabus olduğunu düşündülər və bərkdən qışqırdılar. 50  Çünki onların hamısı İsanı görüb təşvişə düşmüşdü, lakin İsa o saat onlara dedi: «Mənəm, qorxmayın, cəsarətli olun!»+ 51  İsa qayığa mindi və külək sakitləşdi. Bunu görən şagirdlər heyrətə gəldilər, 52  çünki onlar çörəklə bağlı möcüzədən nəticə çıxartmamışdılar. Onların zehni hələ də qapalı idi. 53  Onlar o biri sahilə yan alıb Gennesaretə gəldilər və qayığı yaxınlıqda bağladılar.+ 54  Onlar qayıqdan çıxan kimi camaat İsanı tanıdı 55  və qaçıb ətraf yerlərə xəbər verdi. İsanın harada olduğunu eşidənlər xəstələri xərəkdə ora gətirirdilər. 56  İsa bir kəndə, obaya və ya şəhərə girəndə camaat xəstələri gətirib bazar meydanına qoyurdu və yalvarırdı ki, xəstələr heç olmasa onun paltarının saçağına toxunsunlar.+ İsanın paltarına toxunanların hamısı sağalırdı.

Haşiyələr

Hərfən: iki köynək.
Ayaqdan tozu çırpmaq məsuliyyətdən azad olmaq mənasını daşıyırdı.
Hərfən: gecənin dördüncü növbəsində. Təxminən gecə saat üçdən səhər saat altıya kimi.