Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Məttanın yazdığı müjdə

Fəsillər

Mündəricat

 • 1

  • İsa Məsihin nəsil şəcərəsi (1—17)

  • İsanın anadan olması (18—25)

 • 2

  • Münəccimlərin gəlişi (1—12)

  • Misirə qaçış (13—15)

  • Hirod oğlan uşaqlarını öldürür (16—18)

  • Ailə Nasirəyə qayıdır (19—23)

 • 3

  • Vəftizçi Yəhyanın təbliği (1—12)

  • İsanın vəftizi (13—17)

 • 4

  • İblis İsanı sınayır (1—11)

  • İsa Cəlilədə təbliğə başlayır (12—17)

  • İlk şagirdlər (18—22)

  • İsa təbliğ edir, insanlara şəfa verir (23—25)

 • 5

 • 6

  • DAĞÜSTÜ VƏZ (1—34)

   • Salehliyinizi nümayiş etdirməkdən çəkinin (1—4)

   • Necə dua etməli (5—15)

    • Nümunə üçün dua (9—13)

   • Oruc (16—18)

   • Yerdəki və göydəki xəzinə (19—24)

   • Qayğı çəkməyin (25—34)

    • Padşahlığı hər şeydən üstün tutun (33)

 • 7

  • DAĞÜSTÜ VƏZ (1—27)

   • İnsanları mühakimə etməyin (1—6)

   • Durmadan diləyin, axtarın, qapını döyün (7—11)

   • Qızıl qayda (12)

   • Dar qapı (13, 14)

   • Onları bəhrələrindən tanıyacaqsınız (15—23)

   • Daş üstündə və qum üstündə tikilmiş evlər (24—27)

  • Camaat İsanın vəzinə heyran qalır (28, 29)

 • 8

  • Cüzamlı şəfa tapır (1—4)

  • Yüzbaşının imanı (5—13)

  • İsa Kəfərnahumda xəstələrə şəfa verir (14—17)

  • İsanın ardınca getmək üçün fədakar olmaq lazımdır (18—22)

  • İsa fırtınanı yatırır (23—27)

  • İsa cinlərin donuzlara girməsinə icazə verir (28—34)

 • 9

  • İsa iflic olmuş adamı sağaldır (1—8)

  • İsa Məttanı ardınca getməyə çağırır (9—13)

  • Oruc haqda sual (14—17)

  • Yairin qızı; bir qadın İsanın paltarına toxunur (18—26)

  • İsa lal və kor adamı sağaldır (27—34)

  • Məhsul bol, işçi isə azdır (35—38)

 • 10

  • On iki həvari (1—4)

  • Təbliğ işi ilə bağlı göstərişlər (5—15)

  • Şagirdlər təqib olunacaq (16—25)

  • İnsanlardan yox, Allahdan qorxmaq lazımdır (26—31)

  • İsa sülh yox, qılınc gətirib (32—39)

  • İsanın şagirdlərini qəbul edənin mükafatı (40—42)

 • 11

  • İsa Vəftizçi Yəhyanı tərifləyir (1—15)

  • İsa ürəyi küt nəsli mühakimə edir (16—24)

  • Təvazökar adamlardan ötrü Allaha şükür edir (25—27)

  • İsanın boyunduruğu təravət gətirir (28—30)

 • 12

  • İsa şənbənin ağasıdır (1—8)

  • Əli qurumuş adam sağalır (9—14)

  • Allahın ürəyincə olan əziz qulu (15—21)

  • Cinlər müqəddəs ruh vasitəsilə qovulur (22—30)

  • Bağışlanmaz günah (31, 32)

  • Ağac meyvəsindən tanınar (33—37)

  • Yunusun əlaməti (38—42)

  • Murdar ruh qayıdanda (43—45)

  • İsanın anası və qardaşları (46—50)

 • 13

  • PADŞAHLIQ HAQQINDA MƏSƏLLƏR (1—52)

   • Əkinçi (1—9)

   • İsa nə üçün məsəllərlə danışır (10—17)

   • Əkinçi haqda məsəlin izahı (18—23)

   • Buğda və alaq otları (24—30)

   • Xardal toxumu və maya (31—33)

   • İsa məsəl çəkməklə peyğəmbərliyi icra edir (34, 35)

   • Buğda və alaq otları haqda məsəlin izahı (36—43)

   • Gizli xəzinə və əla mirvari (44—46)

   • Balıq toru (47—50)

   • Xəzinədən çıxan təzə və köhnə şeylər (51, 52)

  • İsanı doğma yurdunda qəbul etmirlər (53—58)

 • 14

  • Vəftizçi Yəhyanın ölümü (1—12)

  • İsa 5000 adamı doyurur (13—21)

  • İsa suyun üstü ilə yeriyir (22—33)

  • İsa Gennesaretdə şəfa verir (34—36)

 • 15

  • İnsan adət-ənənələri ifşa edilir (1—9)

  • İnsanı ürəkdən çıxan şeylər murdar edir (10—20)

  • Finikiyalı qadının böyük imanı (21—28)

  • İsa bir çox xəstəni sağaldır (29—31)

  • İsa 4000 nəfəri doyurur (32—39)

 • 16

  • İsadan əlamət istəyirlər (1—4)

  • Fərisilərin və saddukilərin mayası (5—12)

  • Padşahlığın açarları (13—20)

   • Yığıncağın təməli (18)

  • İsa öz ölümünü xəbər verir (21—23)

  • Əsil şagirdlik (24—28)

 • 17

  • İsanın görkəmi dəyişir (1—13)

  • Xardal toxumu boyda iman (14—21)

  • İsa öləcəyini yenə deyir (22, 23)

  • Balığın ağzında tapılmış pul (24—27)

 • 18

  • Padşahlıqda ən böyük kim olacaq (1—6)

  • İman yolunda maneələr (7—11)

  • İtmiş qoyun haqda məsəl (12—14)

  • Dindaşlar arasında problemlərin həlli (15—20)

  • Rəhmsiz nökər haqda məsəl (21—35)

 • 19

  • Evlilik və boşanma (1—9)

  • Subaylıq ənamı (10—12)

  • İsa uşaqlara xeyir-dua verir (13—15)

  • Varlı cavanın sualı (16—24)

  • Padşahlıq yolunda qurbanlar (25—30)

 • 20

  • Üzümlük və bərabər məvacib (1—16)

  • İsa öləcəyi haqda yenidən xəbər verir (17—19)

  • Padşahlıqda vəzifə tutmaq barədə xahiş (20—28)

   • İsa fidyə vermək üçün gəlib (28)

  • İki kor şəfa tapır (29—34)

 • 21

  • İsanın Yerusəlimə təntənəli girişi (1—11)

  • İsa məbədi alverçilərdən təmizləyir (12—17)

  • Əncir ağacı lənətlənir (18—22)

  • İsanın səlahiyyətinə şəkk edilir (23—27)

  • İki oğul haqda məsəl (28—32)

  • Qəddar bağbanlar haqda məsəl (33—46)

   • Küncün əsas daşı rədd edilir (42)

 • 22

 • 23

  • Mirzələrdən və fərisilərdən nümunə götürməyin (1—12)

  • Vay mirzələrin və fərisilərin halına (13—36)

  • İsa Yerusəlimdən ötrü göz yaşı tökür (37—39)

 • 24

  • MƏSİHİN HÜZURUNA ƏLAMƏT (1—51)

   • Müharibələr, ərzaq qıtlığı, zəlzələlər (7)

   • Müjdə təbliğ ediləcək (14)

   • Böyük müsibət (21, 22)

   • İnsan Oğlunun rəmzi (30)

   • Əncir ağacı (32—34)

   • Nuh əyyamı (37—39)

   • Oyaq qalın (42—44)

   • Sadiq, yaramaz nökər (45—51)

 • 25

  • MƏSİHİN HÜZURUNA ƏLAMƏT (1—46)

 • 26

  • Kahinlər İsaya sui-qəsd qururlar (1—5)

  • Qadın İsanın başına ətirli yağ tökür (6—13)

  • İsanın sonuncu Pasxası və onun ələ verilməsi (14—25)

  • Ağanın şam yeməyi (26—30)

  • İsa Butrusun onu inkar edəcəyini söyləyir (31—35)

  • İsanın Getsemani bağında duası (36—46)

  • İsa həbs edilir (47—56)

  • İsa Sinedrion qarşısında (57—68)

  • Butrus İsanı danır (69—75)

 • 27

  • İsanı Pilata verirlər (1, 2)

  • Yəhuda özünü asır (3—10)

  • İsa Pilatın qarşısında (11—26)

  • İsaya lağ edirlər (27—31)

  • İsa Qolqotada edam edilir (32—44)

  • İsanın ölümü (45—56)

  • İsanın dəfni (57—61)

  • Sərdabəyə keşikçi qoyulur (62—66)

 • 28

  • Allah İsanı dirildir (1—10)

  • Əsgərlərə rüşvət verilir (11—15)

  • Şagird hazırlamaq tapşırığı (16—20)