Luka 19:1—48

  • İsa Zəkkayın evinə qonaq gedir (1—10)

  • On mina məsəli (11—27)

  • İsanın Yerusəlimə təntənəli girişi (28—40)

  • İsa Yerusəlimə baxıb ağlayır (41—44)

  • İsa məbədi təmizləyir (45—48)

19  İsa Əriha şəhərindən keçirdi.  Orada Zəkkay adında varlı bir adam vardı. Bu adam vergiyığanların rəisi idi.  O, İsanı görmək istəyirdi, lakin adam çox olduğundan görə bilmirdi, çünki balacaboy idi.  Buna görə də Zəkkay qabağa qaçıb İsanı görmək üçün bir əncir ağacına dırmaşdı, çünki İsa həmin yoldan keçməli idi.  İsa o yerə çatanda başını qaldırıb ona dedi: «Zəkkay, tez aşağı düş. Mən bu gün sənin evində qalmalıyam».  Zəkkay tez aşağı düşdü və onu sevinclə evində qonaq etdi.  Adamlar bunu görəndə: «Siz bir buna baxın, günahlının evinə qonaq gedir», — deyə deyinməyə başladılar.+  Zəkkay isə ayağa qalxıb Ağaya dedi: «Ağa, malımın yarısını yoxsullara verəcəyəm, kimin əlindən nəyini almışamsa, ona dördqat qaytaracağam».+  İsa bunu eşidəndə dedi: «Bu gün bu evə xilas gəldi, çünki bu adam da İbrahimin oğludur. 10  İnsan Oğlu itkinləri tapıb xilas etməyə gəlib».+ 11  Bu sözlərdən sonra İsa şagirdlərinə başqa bir məsəl çəkdi, çünki onlar elə düşünürdülər ki, Yerusəlimə gələn kimi Allahın Padşahlığını görəcəklər.+ 12  O dedi: «Kübar ailədən olan bir adam padşahlıq hakimiyyətini alıb geri qayıtmaq üçün uzaq bir ölkəyə yollanırdı.+ 13  O, yanına on nökər çağırıb onlara on mina* verdi və tapşırdı: “Mən gələnə kimi bu pulu dövriyyəyə buraxın”.+ 14  Lakin ölkəsinin sakinləri ona nifrət edirdilər. Onlar onun ardınca bir neçə elçi göndərib dedilər: “Biz bu adamın üzərimizdə hökmranlıq etməsini istəmirik”. 15  Padşahlıq hakimiyyətini alıb geri qayıdandan sonra o, nökərləri yanına çağırtdırdı ki, görsün onlara verdiyi pulu dövriyyəyə buraxıb nə qədər gəlir əldə ediblər.+ 16  Birinci nökər gəlib dedi: “Ağa, verdiyin mina on mina gətirdi”.+ 17  Ağası ona dedi: “Afərin, qoçaq nökər! Xırda işdə etibarlı olduğun üçün sənə on şəhər üzərində hakimiyyət verirəm”.+ 18  Sonra ikinci nökər gəlib dedi: “Ağa, verdiyin mina beş mina gətirdi”.+ 19  Ağası bu nökərə də dedi: “Sənə də beş şəhər üzərində hakimiyyət verirəm”. 20  Lakin başqa birisi gəlib belə dedi: “Ağa, al, bu da sənin pulun. Onu yaylığa büküb gizlətmişdim. 21  Səndən qorxdum, çünki sən sərt adamsan, qoymadığını götürürsən, əkmədiyini biçirsən”.+ 22  Ağası ona dedi: “Yaramaz nökər! Sən öz dilinlə özünü məhkum etdin. Axı sən mənim qoymadığını götürən, əkmədiyini biçən sərt adam olduğumu bilirdin!+ 23  Belə isə, nə üçün pulumu dövriyyəyə buraxmadın ki, qayıdanda onu faizlə geri alım?” 24  Onda ağa yanındakılara dedi: “Pulu bundan alıb on minası olana verin”.+ 25  Ona dedilər: “Ağa, axı onun artıq on minası var!” 26  “Bunu bilin ki, kimdə varsa, ona daha çox veriləcək, kimdə yoxdursa, əlindəki də alınacaq.+ 27  Üzərlərində padşahlıq etməyimi istəməyən düşmənlərimi isə bura gətirib gözümün qabağında öldürün”». 28  İsa bunları deyəndən sonra yoluna davam edib Yerusəlimə qalxdı. 29  O, Zeytun dağında+ yerləşən Beytfəciyə və Beytaniyyəyə yaxınlaşanda qabağınca iki şagirdini göndərib+ 30  dedi: «Qarşıdakı kəndə gedin. Kəndə girəndə payaya bağlanmış və heç kimin minmədiyi bir qoduq görəcəksiniz. Onu açıb mənə gətirin. 31  Əgər kimsə sizdən onu niyə açdığınızı soruşsa, deyin ki, Ağaya lazımdır». 32  Onlar gedib gördülər ki, hər şey onun dediyi kimidir.+ 33  Heyvanı açarkən onun yiyələri dedilər: «Onu niyə açırsınız?» 34  Şagirdlər cavab verdilər: «Ağaya lazımdır». 35  Onlar heyvanı İsanın yanına gətirdilər, üst paltarlarını çıxarıb heyvanın belinə qoydular və İsanı ona mindirdilər.+ 36  İsa yolla gedərkən camaat üst paltarını yerə sərirdi.+ 37  O, Zeytun dağının enişinə yaxınlaşanda bütün şagirdləri sevindi. Onlar gözləri ilə gördükləri əzəmətli işlərə görə Allahı ucadan mədh edib 38  dedilər: «Yehovanın adı ilə Padşah kimi gələnə eşq olsun! Göylərdə sülh, ucalarda yaşayana alqış!»+ 39  Lakin bəzi fərisilər camaatın arasından qışqırıb dedilər: «Ustad, şagirdlərini susdur».+ 40  İsa onlara dedi: «Bunu bilin ki, onlar sussaydılar, daşlar dilə gəlib bağırardı». 41  İsa şəhərə yaxınlaşanda ona baxıb ağladı.+ 42  O dedi: «Kaş bu gün sən sülhə aparan yolu dərk edəydin... Amma gözlərin bağlıdır.+ 43  Çünki vaxt gələcək, düşmənlərin sənin ətrafında ucu şiş payalarla istehkam quracaq, səni mühasirəyə alıb hər tərəfdən sıxışdıracaq.+ 44  Onlar səni, uşaqlarını yerə çırpacaq,+ səndə daşı daş üstə qoymayacaq,+ çünki sən yoxlama vaxtını sezmədin». 45  Sonra İsa məbədə girib oradakı alverçiləri qovmağa başladı.+ 46  O deyirdi: «Yazılıb: “Mənim evim dua evi olacaq”.+ Siz isə onu quldur yuvasına döndərmisiniz».+ 47  İsa hər gün məbəddə vəz edirdi. Böyük kahinlər, mirzələr və xalqın nüfuzlu adamları onu öldürmək üçün fürsət axtarırdılar,+ 48  amma tapa bilmirdilər, çünki bütün xalq onu diqqətlə dinləyir, ondan ayrılmırdı.+

Haşiyələr

Yunan minası 340 q ağırlığında idi və 100 dirhəm dəyərində idi. B14 əlavəsinə bax.