Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Luka

Fəsillər

Mündəricat

 • 1

  • Teofilə müraciət (1—4)

  • Cəbrayıl Vəftizçi Yəhyanın doğulacağını xəbər verir (5—25)

  • Cəbrayıl İsanın doğulacağını xəbər verir (26—38)

  • Məryəm İlsəbanın yanına gəlir (39—45)

  • Məryəm Yehovanı mədh edir (46—56)

  • İlsəba uşaq doğur, adını Yəhya qoyurlar (57—66)

  • Zəkəriyyə peyğəmbərlik söyləyir (67—80)

 • 2

  • İsa peyğəmbərin anadan olması (1—7)

  • Çobanların qarşısında mələklər peyda olur (8—20)

  • Sünnət və paklanma (21—24)

  • Şəmun Məsihi görür (25—35)

  • Hənnə körpə barədə danışır (36—38)

  • Nasirəyə qayıdış (39, 40)

  • On iki yaşlı İsa məbəddə (41—52)

 • 3

  • Yəhya xidmətinə başlayır (1, 2)

  • Yəhya vəftizi təbliğ edir (3—20)

  • İsa vəftiz olur (21, 22)

  • İsa Məsihin nəsil şəcərəsi (23—38)

 • 4

  • İblis İsanı imtahana çəkir (1—13)

  • İsa Cəlilədə təbliğ etməyə başlayır (14, 15)

  • Nasirədə İsanı qəbul etmirlər (16—30)

  • Kəfərnahumdakı sinaqoqda (31—37)

  • Şimonun qayınanası və başqa adamlar sağalır (38—41)

  • İsa tənha bir yerdə; camaat onu tapır (42—44)

 • 5

  • Möcüzəvi balıq ovu; ilk şagirdlər (1—11)

  • Cüzamlı adam sağalır (12—16)

  • İsa iflic olmuş adamı sağaldır (17—26)

  • İsa Lavini şagirdliyə dəvət edir (27—32)

  • Oruc barədə sual (33—39)

 • 6

  • İsa şənbənin ağasıdır (1—5)

  • Əli qurumuş adam sağalır (6—11)

  • On iki həvari (12—16)

  • İsa vəz edir və şəfa verir (17—19)

  • «Siz necə də xoşbəxtsiniz»; «vay halınıza!» (20—26)

  • «Düşmənlərinizi həmişə sevin» (27—36)

  • «İnsanları mühakimə etməyin» (37—42)

  •  Ağac meyvəsindən tanınar (43—45)

  • Möhkəm tikilmiş ev; bünövrəsiz ev (46—49)

 • 7

  • Yüzbaşının imanı (1—10)

  • İsa Naində dul qadının oğlunu dirildir (11—17)

  • İsa Vəftizçi Yəhyanı tərifləyir (18—30)

  • İsa ürəyi küt nəsli mühakimə edir (31—35)

  • Qadının günahları bağışlanır (36—50)

   • İki borclu adam haqda məsəl (41—43)

 • 8

  • İsanın ardınca gedən qadınlar (1—3)

  • Əkinçi məsəli (4—8)

  • Məsəllərin məqsədi (9, 10)

  • Əkinçi məsəlinin mənası (11—15)

  • Çırağın üstünü örtmürlər (16—18)

  • İsanın anası və qardaşları (19—21)

  • İsa fırtınanı sakitləşdirir (22—25)

  • Cinlər donuzların içinə girir (26—39)

  • Yairin qızı; İsanın paltarına toxunan qadın (40—56)

 • 9

  • Təbliğlə bağlı göstərişlər (1—6)

  • Hirod çaşbaş qalır (7—9)

  • İsa 5000 adamı yedizdirir (10—17)

  • Butrus İsanın Məsih olduğunu deyir (18—20)

  • İsa öləcəyini xəbər verir (21, 22)

  • Məsihin əsil davamçısı olmaq nə deməkdir? (23—27)

  • İsanın görkəmi dəyişir (28—36)

  • İçinə cin girmiş oğlan sağalır (37—43a)

  • İsa öləcəyini yenə xəbər verir (43b—45)

  • Kimin daha böyük olduğu barədə mübahisə (46—48)

  • Bizə qarşı çıxmayan bizim tərəfimizdədir (49, 50)

  • Səməriyyədəki kəndin camaatı İsanı qəbul etmir (51—56)

  • İsanın ardınca getmək nə deməkdir? (57—62)

 • 10

  • İsa 70 şagirdini təbliğə göndərir (1—12)

  • Tövbə etməyən şəhərlərə vay olsun! (13—16)

  • 70 şagird geri qayıdır (17—20)

  • Həlimlərə lütf göstərdiyi üçün İsa Allahı mədh edir (21—24)

  • Xeyirxah səməriyyəli haqda məsəl (25—37)

  • İsa Marta ilə Məryəmin yanına gəlir (38—42)

 • 11

  • İsa dua etməyi öyrədir (1—13)

   • Nümunə üçün dua (2—4)

  • İsa Allahın gücü ilə cinləri qovur (14—23)

  • Murdar ruh çıxdığı evə qayıdır (24—26)

  • Əsil xoşbəxtlik (27, 28)

  • Yunusun əlaməti (29—32)

  • Bədənin çırağı (33—36)

  • İkiüzlü din rəhbərlərinin vay halına! (37—54)

 • 12

  • Fərisilərin mayası (1—3)

  • İnsandan yox, Allahdan qorxmaq (4—7)

  • Məsihi tanıdığına görə utanmamaq (8—12)

  • Ağılsız varlı məsəli (13—21)

  • «Qayğı çəkməyin» (22—34)

   • Kiçik sürü (32)

  • Oyaq qalın (35—40)

  • Sadiq və sədaqətsiz nökərbaşı (41—48)

  • «Mən sülh yox, ixtilaf gətirməyə gəlmişəm» (49—53)

  • Baş verənlərin mənasını dərk etmək (54—56)

  • «Mübahisəni həll et» (57—59)

 • 13

  • Tövbə, ya da məhv (1—5)

  • Qurumuş əncir ağacı məsəli (6—9)

  • Beli bükülmüş qadın şənbə günü sağalır (10—17)

  • Xardal toxumu və maya məsəlləri (18—21)

  • «Dar qapıdan girmək üçün var gücünüzlə çalışın» (22—30)

  • Hirod — «o tülkü» (31—33)

  • İsa Yerusəlimin halına acıyır (34, 35)

 • 14

  • Bədəninə su yığılan kişi şənbə günü sağalır (1—6)

  • Məclisdə özünü aşağı tut (7—11)

  • Sənə verməyə heç nələri olmayanları qonaq çağır (12—14)

  • Üzrxahlıq edən qonaqlar məsəli (15—24)

  • Şagirdlik yolunda qurbanlar (25—33)

  • Dadını itirmiş duz (34, 35)

 • 15

  • İtmiş qoyun məsəli (1—7)

  • İtmiş dirhəm məsəli (8—10)

  • İtmiş oğul məsəli (11—32)

 • 16

  • Nadürüst nökərbaşı məsəli (1—13)

   • «Xırda işdə etibarlı olan böyük işdə də etibarlı olur» (10)

  • Tövrat və Allahın Padşahlığı (14—18)

  • Varlı və İlazər məsəli (19—31)

 • 17

  •  Maneə, əfv və iman (1—6)

  • «Biz heç nəyə yaramayan nökərlərik» (7—10)

  • On nəfər cüzamlı sağalır (11—19)

  • Allahın Padşahlığının gəlişi (20—37)

   • «Allahın Padşahlıǧı aranızdadır» (21)

   • «Lutun arvadını heç vaxt yadınızdan çıxarmayın» (32)

 • 18

  • İsrar edən dul qadın məsəli (1—8)

  • Fərisi və vergiyığan (9—14)

  • İsa və uşaqlar (15—17)

  • Varlı rəhbərin sualı (18—30)

  • İsa öləcəyini yenə xəbər verir (31—34)

  • Kor dilənçinin gözləri açılır (35—43)

 • 19

  • İsa Zəkkayın evinə qonaq gedir (1—10)

  • On mina məsəli (11—27)

  • İsanın Yerusəlimə təntənəli girişi (28—40)

  • İsa Yerusəlimə baxıb ağlayır (41—44)

  • İsa məbədi təmizləyir (45—48)

 • 20

  • «Bunları nə haqla edirsən?» (1—8)

  • Qatil bağbanlar məsəli (9—19)

  • Allah və padşah (20—26)

  • Dirilmə barədə sual (27—40)

  • Məsih Davudun oğludur? (41—44)

  • «Özünüzü mirzələrdən gözləyin» (45—47)

 • 21

  • Kasıb dul qadın iki xırda pul ianə edir (1—4)

  • GƏLƏCƏK HADİSƏLƏRİN ƏLAMƏTİ (5—36)

   • Müharibələr, zəlzələlər, xəstəliklər, qıtlıqlar (10, 11)

   • Yerusəlimin mühasirəsi (20)

   • Xalqlara verilən vaxt (24)

   • İnsan Oğlunun gəlişi (27)

   • Əncir ağacı məsəli (29—33)

   • Oyaq durun (34—36)

  • İsa məbəddə vəz edir (37, 38)

 • 22

  • Kahinlər İsaya sui-qəsd qururlar (1—6)

  • Sonuncu Pasxaya hazırlıq (7—13)

  • Ağanın şam yeməyi (14—20)

  • «Xain mənimlə bir süfrə arxasındadır» (21—23)

  • Qızğın mübahisə: kim daha böyükdür? (24—27)

  • İsa şagirdlərilə Padşahlıq haqda əhd bağlayır (28—30)

  • «Sən məni üç dəfə danacaqsan» (31—34)

  • Hazırlıqlı olmaq lazımdır; iki qılınc (35—38)

  • İsanın Zeytun dağında duası (39—46)

  • İsa həbs edilir (47—53)

  • Butrus İsanı danır (54—62)

  • İsanı lağa qoyurlar (63—65)

  • İsa Sinedrion qarşısında (66—71)

 • 23

  • İsa Pilatın və Hirodun önündə (1—25)

  • İsanı və iki cinayətkarı dirəyə mıxlayırlar (26—43)

   • «Sən mənimlə Cənnətdə olacaqsan!» (43)

  • İsanın ölümü (44—49)

  • İsanın dəfni (50—56)

 • 24

  • İsanın dirilməsi (1—12)

  • İmmasa gedən yolda (13—35)

  • İsa şagirdlərinin qarşısında peyda olur (36—49)

  • İsa göyə qalxır (50—53)