Zəbur 74:1—23

  • Xalqını yada salması üçün Allaha yalvarış

    • Allahın verdiyi möhtəşəm qurtuluşlar (12—17)

    • Düşmənin rişxəndlərini unutma (18)

Maskil*. Asəfin məzmuru. 74  Ah Allahım, niyə bizi həmişəlik tərk etdin? Niyə örüşünün sürüsünə qarşı qəzəbin kükrəyir?   Qədim zamanlarda sahib olduğun xalqı,Fidyə ilə qurtarıb Özününkü etdiyin qəbiləni, Məskən etdiyin Sion dağını yada sal.   Addımlarını əbədi xaraba qalmış yerlərə döndər, Düşmən müqəddəs məkanı viran qoyub.   Düşmənlərin ibadətgahının ortasında nərə çəkirdi, Bayraqlarını ora sancıblar.   Onlar qalın meşəyə balta çalanlara bənzəyirdi.   Müqəddəs məkanının oyma naxışlarını baltayla, linglə qırıb-tökdülər,   Müqəddəs məkanına od vurdular, Adını daşıyan çadırı uçurub murdarladılar.   Onlar və övladları ürəklərində dedilər: «Allahın bu torpaqdakı bütün ibadətgahlarını yandırıb kül edəcəyik!»   Daha bir peyğəmbər qalmayıb,Bir əlamət görmürük.Nə vaxtadək belə olacaq, heç birimiz bilmirik. 10  Ey Allah, nə vaxtadək düşmən Sənə rişxənd edəcək? Yoxsa sonsuzadək yağı Sənin adına küfr edəcək? 11  Axı nə üçün əlini, sağ əlini tutub saxlayırsan? Onu qoynundan çıxart, onları məhv et. 12  Fəqət Allah əzəldən mənim padşahımdır,Dünyada möhtəşəm qurtuluşlar göstərən Odur. 13  Sən gücünlə dənizi təlatümə gətirdin,Dəniz əjdahalarının başlarını suda qırdın. 14  Livyatanın* başlarını əzib xıncım-xıncım etdin,Onu səhra sakinlərinə yem etdin. 15  Sən bulaqlar açdın, suları axıtdın,Qurumayan çayları qurutdun. 16  Gündüz də Sənindir, gecə də Sənin, İşığı da, günəşi də Sən yaratmısan. 17  Yerin hüdudlarını cızan,Yayı da, qışı da yaradan Sənsən. 18  Ey Yehova, unutma, düşmənin rişxəndlərini,Nadan bir xalq Sənin adına küfr edir. 19  Öz qumru quşunun canını yırtıcı heyvana vermə, Məzlum bəndələrinin həyatını həmişəlik unutma. 20  Bizimlə bağladığın əhdi yada sal,Çünki dünyanın qaranlıq yerləri zorakılıq yuvasına dönüb. 21  Qoyma əzilənlər xar olsun,Qoy məzlumlar, fağırlar Sənin adını mədh etsin. 22  Qalx, ey Allah, qoy ədalət bərqərar olsun, Nadanın bütün günü Sənə rişxənd etdiyini unutma. 23  Düşmənlərinin sözlərini unutma, Səni saymayanların harayı kəsilmir.

Haşiyələr