Zəbur 61:1—8

  • Allah düşməndən qorunmaq üçün möhkəm qaladır

    • «Daim çadırında yaşaram» (4)

Dirijora. Simli alətlərin müşayiətilə. Davudun məzmuru. 61  Ey Allahım, fəryadımı eşit, Duamı dinlə.   Qəlbim qubar bağlayıb,Səni dünyanın ucqarlarından səsləyirəm, Məni əlçatmaz qayaya qaldır.   Axı pənahım Sənsən,Düşməndən qoruyan möhkəm qalamsan.   Daim çadırında yaşaram,Qanadların altına sığınaram. (Selah)   Sən dediyim nəzirləri eşitdin, Mənə adından qorxanlara məxsus miras verdin.   Padşahın ömrünü uzadarsan,İlləri nəsildən-nəslə keçər,   Daim Allahın önündə taxtda oturar.Ona məhəbbət, sədaqət əta et ki, onu qorusun.   Dünya durduqca adını nəğmələrdə tərənnüm edərəm,Nəzirlərimi hər gün yerinə yetirərəm.

Haşiyələr