Zəbur 46:1—11

  • «Allah pənahımızdır»

    • Allah heyrətli işlər edib (8)

    • Allah bütün yer üzündə döyüşləri kəsir (9)

Dirijora. Qarun oğullarının məzmuru. Alamut* üslubunda. 46  Allah gücümüz, pənahımızdır,Dar gündə köməyə hazırdır.   Dünya alt-üst olsa da,Dağlar sarsılıb dənizin dibinə düşsə də, biz qorxmarıq.   Dənizin suları coşub köpüklənsə də,Kükrəyişindən dağlar titrəsə də, qorxmarıq. (Selah)   Bir çay var, suları Allahın şəhərinə,Haqq-Taalanın möhtəşəm, Müqəddəs çadırına sevinc axıdır.   Allah oradadır, o şəhər fəth edilməz, Dan yeri söküləndə Allah onun dadına çatar.   Xalqlar coşar, səltənətlər sarsılar,Onun səsi guruldadı, yer üzü əridi.   Ordular Allahı Yehova bizimlədir!Yaqubun Allahı qalamızdır! (Selah)   Gəlin, Yehovanın gördüyü işlərə baxın,Görün yer üzündə necə heyrətli şeylər edib.   Yerin bir ucundan o biri ucunadək döyüşləri kəsir, Kamanı qırır, nizəni sındırır,Cəng arabalarını* oda atır. 10  «Təslim olun, ey insanlar, bilin ki, Allah Mənəm. Xalqlar arasında ucalacağam,Bütün dünyada ucalacağam». 11  Ordular Allahı Yehova bizimlədir!Yaqubun Allahı qalamızdır! (Selah)

Haşiyələr

Digər variant: qalxanları.