Zəbur 133:1—3

  • Qardaşlar bir yaşayanda

    • Harunun başına çəkilən yağ (2)

    • Hərmun şehi (3)

Davudun məzmuru. Şəhərə qalxarkən*. 133  Nə yaxşıdır, nə xoşdur,Qardaşlar bir olub, bir yaşayanda!   Bu, başa çəkilən bahalı yağa,Axıb saqqala süzülən,Harunun saqqalına,Paltarının yaxasına süzülən yağa bənzər.   Sion dağlarına enənHərmun şehinə bənzər. Yehova fərman verib ki, orada Onun neməti,Əbədi həyat olsun.

Haşiyələr