Zəbur 131:1—3

  • Süddən kəsilmiş uşaq kimi sakit

    • Böyük şeylər dalınca düşmədim (1)

Davudun məzmuru. Şəhərə qalxarkən*. 131  Ey Yehova, ürəyim qürurlanmadı,Gözüm qürrələnmədi,Əlçatmaz şeylər,Böyük şeylər dalınca düşmədim.   Süddən kəsilmiş uşaq ana qucağında ovunduğu kimi,Mən də qəlbimi* ovundurub sakitləşdirdim.Qəlbim qoynumda süddən kəsilmiş uşaq kimi sakitdir.   Qoy İsrail ümidini Yehovaya bağlasın,İndidən sonsuzadək.

Haşiyələr

Hərfən: canımı.