Zəbur 128:1—6

  • Allahdan qorxmaq xoşbəxtlik gətirir

    • Arvad barlı meynə kimi (3)

    • Yerusəlim xoş güzəran içində olsun (5)

Məzmur. Şəhərə qalxarkən*. 128  Nə xoşbəxtdir Yehovadan qorxan,Onun yolları ilə yeriyən insan!   Sən öz zəhmətinin bəhrəsini yeyəcəksən, Səadət və uğur sənə yar olacaqdır.   Evində arvadın bar gətirən üzüm meynəsi kimi,Süfrə arxasında övladların zeytun pöhrələri kimi olacaq.   Bax, Yehovadan qorxan adamBu cür xeyir-bərəkət alacaq.   Yehova Siondan sənə xeyir-bərəkət verəcək. Ömrün boyu Yerusəlimi xoş güzəranlı görəsən,   Oğullarının oğullarını görəsən! Qoy İsraildə əmin-amanlıq olsun!

Haşiyələr