Zəbur 1:1—6

  • İki fərqli yol

    • Allahın qanununu oxuyan xoşbəxtdir (2)

    • Saleh barlı ağac kimidir (3)

    • Şər adam saman kimidir (4)

1  Xoşbəxtdir o kəs ki, pislərin sözü ilə oturub-durmur,Günahkarların yoluna ayaq basmır,Rişxəndçilərin arasında əyləşmir.   O, Yehovanın qanunundan həzz alır,Gecə-gündüz Onun qanununun dərinliyinə varır*.   O, axar sular kənarında əkilmiş,Barını mövsümündə verən ağactək olar,Yarpaqları solmaz, Hər işində uğur qazanar.   Şər adamlar isə belə deyil,Onlar küləyin sovurub apardığı saman kimidir.   Buna görə şər adamlar hökm günündə,Günahkarlar salehlərin məclisində dura bilməzlər.   Yehova salehlərin yolundan agahdır,Şər adamların tutduğu yol isə yox olacaqdır.

Haşiyələr

Yaxud qanununu alçaq səslə oxuyur.