Qanunun təkrarı 14:1—29

  • Ölüyə görə bədəndə yara açmayın (1, 2)

  • Halal və haram heyvanlar (3—21)

  • Yehova üçün ondabir (22—29)

14  Siz Allahınız Yehovanın oğullarısınız. Ölüyə görə bədəninizdə yara açmayın,+ qaşlarınızı* qırxmayın.+  Çünki siz Allahınız Yehovaya məxsus müqəddəs xalqsınız+. Yehova yer üzündəki bütün xalqların arasından sizi seçib ki, Onun xalqı, Onun xüsusi mülkü olasınız.+  İyrənc heç nə yeməyin.+  Sizə halal buyrulan heyvanlar bunlardır:+ öküz, qoyun, keçi,  maral, ceyran, cüyür, çöl keçisi, antilop, çöl qoyunu, dağ qoyunu.  Dırnağı ikiyə bölünüb ortasında ara olan və gövşəyən bütün heyvanların ətini yeyə bilərsiniz.  Lakin gövşəyən, yaxud dırnağı ikiyə bölünən heyvanlardan bunların əti sizə haramdır: dəvənin, dovşanın, qayadovşanının. Çünki onlar gövşəsələr də, dırnaqları tam bölünməyib. Onlar sizin üçün napak sayılır.+  Donuz da haramdır, çünki dırnağı ikiyə bölünsə də, gövşəmir. O, sizin üçün napak sayılır. Onun ətini yeməyin, leşinə toxunmayın.  Suda yaşayan canlılardan üzgəcləri və pulcuqları olanlar sizə halal buyurulur.+ 10  Üzgəcləri və pulcuqları olmayanlar isə haramdır. Onlar sizin üçün napak sayılır. 11  Bütün pak quşların ətini yeyə bilərsiniz. 12  Lakin bunlar sizə haramdır: qartal, çay qaranquşu, qara kərkəs,+ 13  qırmızı çalağan, qara çalağan, bütün çalağan növləri, 14  bütün quzğun növləri, 15  dəvəquşu, bayquş, qağayı, bütün şahin növləri, 16  dam yapalağı, qulaqlı bayquş, qu quşu, 17  qutan, kərkəs, qarabatdaq, 18  hacıleylək, bütün vağ quşu növləri, şanapipik, yarasa. 19  Bütün qaynaşan qanadlı məxluqlar* da sizin üçün napak sayılır. Onları yemək olmaz. 20  Bütün qanadlı pak məxluqların ətini isə yeyə bilərsiniz. 21  Ölmüş heyvanın ətini yeməyin.+ Onu şəhərlərinizdə yaşayan yadelliyə verə bilərsiniz, o, həmin heyvanın ətindən yeyə bilər. Yaxud da əcnəbiyə sata bilərsiniz. Siz isə Allahınız Yehovaya məxsus müqəddəs xalqsınız. Oğlağı anasının südündə bişirməyin.+ 22  Hər il torpağa əkdiyiniz toxumdan bitən məhsulun onda bir hissəsini ayırın.+ 23  Taxılınızın, yeni şərabınızın, yağınızın onda birini, mal-qaranızın və qoyun-keçinizin birinci balasını Allahınız Yehovanın önündə, Onun Öz adına məskən seçdiyi yerdə yeməlisiniz.+ Belə etməklə Allahınız Yehovadan daima qorxmağı öyrənəcəksiniz.+ 24  Lakin Allahınız Yehovanın Öz adını daşıması üçün seçdiyi yer+ sizdən çox uzaq olsa və Allahınız Yehova sizə bol bərəkət verdiyindən bəxşişlərinizi ora apara bilməsəniz, 25  onda onları pula çevirin və pulu götürüb Allahınız Yehovanın seçdiyi yerə gedin. 26  Orada həmin pula ürəyiniz istəyəni — qaramal, qoyun, keçi, şərab ya da başqa içki, könlünüzdən nə keçirsə alın, ev əhlinizlə birlikdə Allahınız Yehovanın önündə yeyib şadlanın.+ 27  Şəhərinizdə yaşayan lavililəri yaddan çıxarmayın,+ çünki onların sizin aranızda payı yoxdur, onlara irs verilməyib.+ 28  Hər üç ilin sonunda üçüncü ilin məhsulunun onda bir hissəsinin hamısını yaşadığınız şəhərdə bir yerə toplayın.+ 29  Qoy aranızda payı olmayan, irs almayan lavililər, şəhərlərinizdə yaşayan yadellilər, yetimlər, dullar gəlib ondan doyunca yesin.+ Belə edin ki, Allahınız Yehova əl atdığınız hər işdə sizə yar olsun.+

Haşiyələr

Hərfən: gözlərinizin arasını. Bura alın nahiyəsi də daxil ola bilər.
Yaxud qanadlı həşəratlar.