Qanunun təkrarı 11:1—32

  • Yehovanın böyüklüyünü görmüsünüz (1—7)

  • Vəd olunmuş diyar (8—12)

  • İtaətkarlığın xeyri (13—17)

  • Sözlərimi ürəyinizə həkk edin (18—25)

  • Xeyir-dua və lənət (26—32)

11  Siz Allahınız Yehovanı sevməli,+ Onun qarşısında borcunuzu həmişə yerinə yetirməli, Onun qanunlarına, hökmlərinə və əmrlərinə riayət etməlisiniz.  Sizə bəllidir ki, mən bu gün oğullarınıza, Yehovanın təlim-tərbiyəsini+ görməyən, Onun böyüklüyünün+, güclü əlinin+, qüdrətli qolunun şahidi olmayan övladlarınıza yox, sizin özünüzə xitab edirəm.  Onlar Allahın Misir hökmdarı firona və onun bütün məmləkətinə etdiklərinin, orada göstərdiyi əlamətlərin şahidi olmayıblar.+  Misir qoşunlarını, atlarını və cəng arabalarını nə günə qoyduğunu, sizi təqib edəndə Yehovanın onları Qırmızı dənizin sularına necə qərq etdiyini, hamısını bilmərrə məhv etdiyini görməyiblər.+  Bu yerə gəlib çıxana qədər sizin üçün səhrada nələr etdiyinə,  Rubən oğullarından Əlyabın oğulları Datanla Abiramın başına gətirdiklərinə, bütün İsrailin gözü qarşısında yerin necə aralanıb onları külfətləri, çadırları, yanlarındakı adamlar və heyvanlar qarışıq udduğuna onlar şahid olmayıblar.+  Yehovanın etdiyi bütün möhtəşəm işləri öz gözləri ilə görən siz olmusunuz.  Bu gün sizə verdiyim bütün əmrlərə riayət etməlisiniz ki, möhkəmlənəsiniz, çayı keçib o taydakı torpağı tutasınız,  Yehovanın ata-babalarınıza, onların övladlarına verməyi and içdiyi ölkədə,+ süd-bal axan diyarda+ uzun ömür sürəsiniz+. 10  Tutacağınız ölkə çıxıb gəldiyiniz Misir ölkəsi kimi deyil. Orada siz toxum əkdiyiniz torpağı bostan kimi əziyyətlə* suvarırdınız. 11  Lakin çayı keçib tutacağınız diyar dağlar, dərələr diyarıdır.+ O, göydən yağış suyu içir.+ 12  O torpağa Allahınız Yehovanın Özü baxır. Allahınız Yehovanın nəzəri daima, ilin əvvəlindən sonuna kimi onun üstündədir. 13  Əgər bu gün sizə verdiyim əmrlərə dəqiqliklə əməl etsəniz, Allahınız Yehovanı sevib bütün qəlbinizlə, bütün varlığınızla Ona qulluq etsəniz,+ 14  O*, torpağınızı vaxtlı-vaxtında payız yağışı və yaz yağışı ilə sulayacaq, siz isə taxılınızı yığacaq, təzə şərab, yağ götürəcəksiniz.+ 15  Mal-qaranız üçün sizə yamyaşıl örüşlər verəcək. Beləcə, siz həmişə doyunca yemək yeyəcəksiniz.+ 16  Ancaq diqqətli olun ki, ürəyiniz aldanmasın, yolunuzu azıb başqa allahlara sitayiş etməyəsiniz, onlara səcdə qılmayasınız.+ 17  Yoxsa Yehovanın sizə qəzəbi alovlanacaq və O, göylərin bəndlərini bağlayacaq. Yağış yağmayacaq,+ torpağınız məhsul verməyəcək. Və siz çox tez bir zamanda Yehovanın verdiyi o gözəl diyardan yox olub gedəcəksiniz.+ 18  Mənim bu sözlərimi ürəyinizə həkk edin, qoy onlar canınıza hopsun. Onları nişan kimi əlinizə bağlayın, qoy alın bağı kimi alnınızda olsunlar.+ 19  Onları həm də övladınıza öyrədin, evdə oturanda, yol gedəndə, yatanda, duranda onlardan danışın.+ 20  Onları evinizin qapısının yan taxtalarına, şəhərlərinizin darvazalarına yazın ki, 21  Yehovanın ata-babalarınıza and içib verməyi vəd etdiyi diyarda+ özünüz də, övladlarınız da uzun ömür sürəsiniz,+ göylər yer üzərində durduqca orada yaşayasınız. 22  Əgər sizə verdiyim bu əmrə dəqiqliklə əməl etsəniz, Allahınız Yehovanı sevsəniz,+ Onun yolu ilə gedib Ona bağlansanız,+ 23  Yehova sizin qarşınızdan bütün bu xalqları qovacaq,+ siz özünüzdən güclü, özünüzdən böyük olan bu xalqların torpaqlarını tutacaqsınız.+ 24  Ayağınızı hara bassanız, o yer sizin olacaq.+ Sərhədiniz səhradan tutmuş Livana kimi, Fərat çayından tutmuş qərbdəki dənizə* kimi uzanacaq.+ 25  Heç kim qarşınızda duruş gətirə bilməyəcək.+ Yehova Allah söz verdiyi kimi, elə edəcək ki, gedəcəyiniz hər yanda adamları sizin zəhminiz basacaq, dəhşət bürüyəcək.+ 26  Budur, bu gün qarşınıza xeyir-dua və lənət qoyuram.+ 27  Allahınız Yehovanın əmrlərinə, bu gün sizə çatdırdığım əmrlərə tabe olsanız, xeyir-dua alacaqsınız.+ 28  Yox əgər Allahınız Yehovanın əmrlərinə boyun əyməsəniz, sizə göstərdiyim yoldan sapsanız, tanıyıb-bilmədiyiniz allahlara qulluq etsəniz, lənət yiyəsi olacaqsınız.+ 29  Yehova Allahınız sizi gedib tutacağınız diyara gətirəndə xeyir-duanı Qərizim dağında, lənəti isə Eybal dağında oxuyarsınız.+ 30  Bu iki dağ qərbdə, İordanın o biri sahilində, Ərəbədə yaşayan kənanilərin diyarında, Gilqalın qarşısında, Möhrənin böyük ağacları+ yanındadır. 31  Tezliklə İordanı keçib Allahınız Yehovanın sizə verdiyi diyarı zəbt edəcəksiniz.+ Oranı tutub məskən salanda 32  bu gün sizə buyurduğum qanun və hökmlərə dəqiqliklə riayət edin.+

Haşiyələr

Hərfən: ayağınızla. Ola bilsin, burada ayaqla su çarxını fırlatmaq, su arxları qazmaq və ya suyun qabağını açmaq nəzərdə tutulur.
Hərfən: Mən. Allaha istinad edilir.
Böyük dəniz, yəni Aralıq dənizi.