Məttanın yazdığı müjdə 16:1—28

  • İsadan əlamət istəyirlər (1—4)

  • Fərisilərin və saddukilərin mayası (5—12)

  • Padşahlığın açarları (13—20)

    • Yığıncağın təməli (18)

  • İsa öz ölümünü xəbər verir (21—23)

  • Əsil şagirdlik (24—28)

16  Orada fərisilər və saddukilər İsanın yanına gəlib onu sınamaq məqsədilə göydən bir əlamət göstərməsini istədilər.+  İsa onlara cavab verdi: «Axşam düşəndə deyirsiniz: “Hava yaxşı olacaq, çünki göyün üzü qıpqırmızıdır”,  sübh çağı isə deyirsiniz: “Hərçənd göy qızarıb, lakin tutqun olduğundan bu gün hava soyuq və yağmurlu olacaq”. Göy üzünün görünüşünü yozmağı bacarırsınız, amma dövrlərin əlamətlərini yoza bilmirsiniz!  Pis və xəyanətkar* nəsil daima əlamət axtarır, lakin ona Yunusun əlamətindən+ başqa əlamət göstərilməyəcək».+ Sonra İsa onların yanından çıxıb getdi.  Bu vaxt onun şagirdləri o biri sahilə keçdilər, amma özləri ilə çörək götürməyi unutdular.+  İsa onlara dedi: «Baxın ha, özünüzü fərisilərin və saddukilərin mayasından gözləyin».+  Onlar öz aralarında danışıb deyirdilər: «Çörək götürməmişik».  Bunu bilən İsa dedi: «Ey az imanlılar, niyə “çörəyimiz yoxdur” deyirsiniz?  Məgər hələ də başa düşməmisiniz? Yoxsa beş min adamın cəmi beş çörəklə necə doyduğu və artıq qalmış tikələrdən neçə səbət yığdığınız yadınızdan çıxıb?+ 10  Yaxud dörd min adamın yeddi çörəklə doyduğunu və neçə səbət yığdığınızı unutmusunuz?+ 11  Məgər başa düşmürsünüz ki, mən sizinlə çörək barəsində danışmıram? Dediyim odur ki, özünüzü fərisilərin və saddukilərin mayasından gözləyin».+ 12  Onda şagirdlər anladılar ki, İsa çörək mayasından yox, fərisilərin və saddukilərin təlimlərindən uzaq durmaq barədə danışır. 13  İsa Filipi Qeysəriyyəsi ətrafına gəldikdə şagirdlərindən soruşdu: «Camaat nə deyir? İnsan oğlu kimdir?»+ 14  Onlar dedilər: «Kimisi deyir, Vəftizçi Yəhyadır,+ kimisi deyir, İlyasdır.+ Kimisi də Ərəmya və ya peyğəmbərlərdən biridir deyir». 15  İsa onlardan soruşdu: «Bəs sizcə, mən kiməm?» 16  Şimon Butrus cavab verdi: «Sən Məsihsən,+ var olan Allahın Oğlusan».+ 17  İsa ona dedi: «Yunus oğlu Şimon, sən xoşbəxt adamsan! Çünki bunu sənə insan yox, göydəki Atam əyan edib.+ 18  Bunu da sənə deyirəm: sən Butrussan.+ Mən yığıncağımı bu qayanın üzərində+ tikəcəyəm və Məzar* ona qalib gələ bilməyəcək. 19  Mən sənə səmavi Padşahlığın açarlarını verəcəyəm. Yerdə bağladığın hər şey artıq göydə bağlanmış olacaq, yerdə açdığın hər şey artıq göydə açılmış olacaq». 20  Sonra İsa şagirdlərə bərk-bərk tapşırdı ki, onun Məsih olduğunu heç kəsə deməsinlər.+ 21  O vaxtdan etibarən, İsa Yerusəlimə gedəcəyini, ağsaqqallar, böyük kahinlər və mirzələr tərəfindən əzab çəkəcəyini, öldürüləcəyini və üçüncü gündə diriləcəyini şagirdlərinə başa salmağa başladı.+ 22  Onda Butrus İsanı qırağa çəkib məzəmmət etdi: «Özünə yazığın gəlsin, Ağa! Belə şey heç vaxt ola bilməz!»+ 23  İsa arxasını Butrusa çevirib dedi: «Çəkil qabağımdan, Şeytan! Sən mənə mane olursan. Çünki sənin ağlındakı Allahın fikirləri deyil, insan fikirləridir».+ 24  Sonra İsa şagirdlərinə dedi: «Kim ardımca gəlmək istəyirsə, qoy özünü inkar etsin, işgəncə dirəyini* götürüb daima ardımca gəlsin.+ 25  Həyatını xilas etmək istəyən onu itirəcək, amma həyatını mənim uğrumda itirən onu qazanacaq.+ 26  İnsan bütün dünyaya sahib olarsa, amma həyatını itirərsə, bunun ona nə faydası?+ Yaxud insan öz həyatını qurtarmaq üçün əvəzində nə verə bilər?+ 27  İnsan Oğlu mələkləri ilə birgə Atasının calalında gələcək və o zaman hər kəsə əməllərinə görə verəcək.+ 28  Eşidin və agah olun, burada duranlardan bəziləri insan Oğlunun öz Padşahlığında gəldiyini görməyincə əsla ölməyəcək».+

Haşiyələr

Yaxud zinakar.
Yun. hades. Lüğətə bax.