Məsəllər 11:1—31

  • Hikmət təvazökar insanladır (2)

  • Allahsızın dili insanı məhv edər (9)

  • Çoxlu məsləhətçi olanda (14)

  • Səxavətli adam bolluğa yetişər (25)

  • Sərvətinə güvənən yıxılar (28)

11  Yehova əyri tərəzidən ikrah edir,Amma düzgün çəkidən razı qalır.+   Təkəbbür ardınca şərəfsizlik gətirər,+Hikmət isə təvazökar insanladır.+   Düz adama kamilliyi yol göstərər,+Xəyanətkarı fitnəsi məhv edər.+   Qəzəb günündə sərvətdən bir xeyir dəyməz,+Salehlik isə ölümdən xilas edər.+   Kamil insanın salehliyi yollarını düz edər,Şər adamı isə pisliyi yıxar.+   Düz adamı salehliyi qurtarar,+Amma xaini nəfsi tora salar.+   Şər adam ölər, ümidi yox olar,Gücünə güvənci də puç olar.+   Saleh bəladan qurtular,Onun yerinə şər adam bəlaya düşər.+   Allahsızın dili qonşusunu məhv edər,Salehi isə elmi xilas edər.+ 10  Salehlərin paklığı bütün şəhəri şad edər,Pislər öləndə də sevinc sədaları ucalar.+ 11  Düz adamların bərəkəti şəhəri ucaldar,+Şər adamların dili isə onu viranə qoyar.+ 12  Ağılsız nifrətini göstərər,Amma əsl bəsirət sahibi dilini saxlayar.+ 13  Böhtançı məxfi söhbəti yayar,+Etibarlı adam isə sirri saxlar. 14  Ağıllı məsləhət olmayan yerdə xalq yıxılar,Çoxlu məsləhətçi olan yerdə isə uğur gələr.+ 15  Yad üçün girov boyun olanın aqibəti pis olar,+Tələsik əl sıxıb razılıq verməyənin başı salamat olar. 16  Nəcib qadın şərəf qazanar,+Zalım adam sərvətdən yapışar. 17  Xeyirxah adam özünə xeyir edir,+Qəddar isə öz başına bəla açar.+ 18  Şər adamın qazancı qəlpdir,+Salehlik toxumu əkənin isə mükafatı həqiqidir.+ 19  Salehlik tərəfində möhkəm duran həyat yolundadır,+Şər dalınca qaçan ölümə gedir. 20  Yehova ürəyi məkrli adamdan ikrah edir,+Amma kamillik yolunda yeriyəndən razı qalır.+ 21  Arxayın ol, pis adam cəzasız qalmaz,+Salehin isə övladları nicat tapar. 22  Ağıl-kamalı rədd edən qadının gözəlliyiDonuzun burnunda qızıl halqaya bənzər. 23  Salehin arzusu xeyrə aparır,+Şər adamın ümidi qəzəb doğurur. 24  Əliaçıq adamın bərəkəti artar,+Xəsislik edən yoxsullaşar.+ 25  Səxavətli bolluğa yetişər,+Su verənə su verilər.+ 26  Taxılı gizlədənə xalq lənət edər,Taxılı satana isə alqış oxunar. 27  Yaxşılıq etməyə can atan lütf axtarar,+Şər ardınca düşən şərə ürcah olar.+ 28  Sərvətinə güvənən yıxılar,+Saleh adam yaşıl yarpaqtək olar.+ 29  Ailəsini bəlaya salanın nəsibi puçluq* olar,+Axmaq adam ağıllıya qul olar. 30  Salehin barı həyat ağacıdır,+Canlar qazanan hikmətlidir.+ 31  Əgər bu dünyada saleh elədiyinin əvəzini alırsa,Onda gör şər adamı, günahkarı nə gözləyir?+

Haşiyələr

Hərfən: külək.