Lavililər 25:1—55

25  Sonra Yehova Musaya Sina dağında belə dedi:  «İsrail oğullarına söylə: “Sizə verəcəyim torpağa+ gəldiyiniz zaman Yehovanın şənbə qanununa riayət edib torpağı dincə qoyun.+  Altı il tarlaya toxum səpin, tənəkləri budayın, torpağın məhsulunu yığın.+  Yeddinci il isə Yehovaya həsr olunmuş Şənbədir, torpaq dincə qoyulmalıdır. Tarlaya toxum səpməyin, tənəkləri budamayın.  Biçin vaxtı yerə düşən toxumlardan bitən taxılı biçməyin, budanmamış tənəkdən çıxan üzümləri yığmayın. Torpağı bir il dincə qoyun.  Lakin şənbə ili torpaqda nə bitsə, hamısını yeyə bilərsiniz — özünüz də, qul-qarabaşınız da, muzdurlarınız da, aranızda yaşayan yadellilər də,  ev heyvanlarınız da, ölkənizdəki vəhşi heyvanlar da. Torpaq nə məhsul yetirsə, yeyə bilərsiniz.  Yeddi şənbə ili, yeddi dəfə yeddi il sayın. Yeddi şənbə ili, yəni qırx doqquz il keçəndən sonra,  yeddinci ayın onuncu günündə, Kəffarə günündə+ ucadan şeypur çalın. Şeypur səsi ölkənin hər yerində eşidilməlidir. 10  Əllinci il müqəddəsdir. Həmin il ölkənin bütün sakinlərinə azadlıq elan edin.+ Bu il sizin üçün Azadlıq ili olacaq. Hər kəs öz evinə, eşiyinə, ailəsinə qayıdacaq.+ 11  Əllinci il sizin üçün Azadlıq ili olacaq. Həmin il toxum səpilməməli, yerə tökülmüş taxıldan bitən məhsul biçilməməli və budanmamış tənəklərdə çıxan üzümlər yığılmamalıdır.+ 12  Bu, Azadlıq ilidir, sizin üçün müqəddəs olmalıdır. Həmin il yalnız torpağın gətirdiyini yeyə bilərsiniz.+ 13  Azadlıq ilində hər kəs öz mülkünə qayıtsın.+ 14  Nəsə satanda, yaxud nəsə alanda bir-birinizdən istifadə etməyin.+ 15  Torpaq alan Azadlıq ilindən keçən illərin sayını, satan isə neçə il məhsul yığılacağını nəzərə alsın.+ 16  Əgər Azadlıq ilinə çox qalıbsa, satan qiyməti qaldıra bilər, yox əgər bir neçə il qalıbsa, onda qiyməti aşağı salmalıdır, çünki, əslində, o, həmin illər ərzində yığılacaq məhsulu satır. 17  Heç kim başqasından istifadə etməsin.+ Allahdan qorxun,+ çünki Mən sizin Allahınız Yehovayam.+ 18  Mənim qanunlarıma riayət etsəniz və hökmlərimə tabe olsanız, ölkədə əmin-amanlıq içində yaşayacaqsınız.+ 19  Torpaq sizə öz məhsulunu verəcək.+ Siz də doyunca yeyib firavan yaşayacaqsınız.+ 20  Əgər ağlınızdan keçsə ki: “Bəs yeddinci il heç nə əkib-becərməsək, nə yeyəcəyik?”+ 21  bilin ki, altıncı il torpağınıza elə bərəkət verəcəyəm ki, bir ildə üç ilin məhsulunu götürəcəksiniz.+ 22  Sonra səkkizinci il toxum səpəcəksiniz. Köhnə məhsulu doqquzuncu ilə qədər yeyəcəksiniz. Doqquzuncu ilin məhsulu yetişənə qədər köhnə məhsulu yeyəcəksiniz. 23  Torpağı həmişəlik satmaq olmaz,+ çünki torpaq Mənimdir.+ Siz isə Mənim nəzərimdə qərib və gəlməsiniz.+ 24  Yaşadığınız ölkənin hər yerində torpaq yiyəsinə öz torpağını geri satın almaq hüququ verilməlidir. 25  Soydaşınız* kasıblayıb öz torpağının bir qismini satmalı olsa, yaxın qohumu gəlib torpağı geri satın almalıdır.+ 26  Ancaq kiminsə torpağını geri satın alacaq adamı yoxdursa, özünün imkanı yaxşılaşıb torpağı almaq üçün lazımınca pulu olarsa, 27  onda o, torpağı satdığı vaxtdan etibarən yığılmış məhsulun dəyərini hesablayıb çıxmalı və qalan məbləği torpağı satdığı adama ödəməlidir. Bundan sonra torpaq onun olacaq.+ 28  Lakin onun torpağı qaytarmağa imkanı olmazsa, satılmış torpaq Azadlıq ilinə qədər alan adamın olacaq.+ Azadlıq ilində isə torpaq yenidən onun mülkiyyətinə keçəcək və o, yenə də öz torpağına sahib olacaq.+ 29  Əgər kimsə qala-şəhərdə olan evini satarsa, satdığı vaxtdan etibarən, bir il ərzində onu geri satın almaq hüququndan istifadə edə bilər. Onun bir il ərzində evi geri satın almaq hüququ var.+ 30  Lakin qala-şəhərdə olan ev bir il ərzində geri satın alınmazsa, onda ev həmişəlik alan adamın və onun nəslinin mülkiyyəti olacaq. Azadlıq ilində ev geri qaytarılmayacaq. 31  Divarla əhatəyə alınmamış kəndlərdəki evlər isə torpağın bir parçası sayılır. Belə evi geri satın almaq hüququ həmişə qüvvədə qalacaq. Azadlıq ilində ev yiyəsinə qaytarılmalıdır. 32  Lavililərin şəhərlərinə gəlincə,+ lavililərin özlərinə məxsus şəhərlərdəki evləri geri satın almaq hüququ daim qüvvədə olacaq. 33  Lavili lavililərə məxsus şəhərdə olan mülkünü geri satın almasa, ev Azadlıq ilində geri qaytarılacaq.+ Çünki lavililərə məxsus şəhərlərdəki evlər onlara İsrail oğulları arasında verilən mülkdür.+ 34  Şəhərin ətrafındakı otlaqlar+ isə ümumiyyətlə satıla bilməz, çünki bu, onların daimi mülküdür. 35  Əgər qonşuluğunuzda yaşayan soydaşınız kasıblasa və özünü dolandıra bilməsə, qərib və gəlmə+ kimi ona da yardım əlinizi uzadın ki,+ daim aranızda yaşayıb dolana bilsin. 36  Ondan sələm almayın və mənfəət götürməyin.+ Allahınızdan qorxun.+ Onda soydaşınız daim aranızda yaşayıb dolana biləcək. 37  Ona pulu sələmlə verməyin+ və verdiyiniz yeməyin əvəzində xeyir güdməyin. 38  Mən Allahınız Yehovayam, Kənan diyarını sizə vermək, sizin Allahınız olmaq üçün sizi Misirdən çıxaran Allah.+ 39  Əgər qonşuluğunuzda yaşayan soydaşınız kasıblayıb özünü sizə qul kimi satsa,+ onu qul kimi işlətməyin.+ 40  Onunla muzdur kimi,+ gəlmə kimi davranın. Qoy o, Azadlıq ilinə qədər sizdə işləsin, 41  sonra uşaqları ilə birlikdə yaxınlarının yanına, dədə-baba mülkünə qayıtsın.+ 42  Çünki onlar Mənim qullarımdır. Mən onları Misirdən çıxarmışam.+ Onlar adi qul kimi başqasının əmlakı olmamalıdırlar*. 43  Onlara zülm eləməyin,+ Allahınızdan qorxun.+ 44  Qul-qarabaşınız ətraf xalqlardan olmalıdır, onlardan qul-qarabaş ala bilərsiniz. 45  Aranızda yaşayan yadelli sakinləri,+ onların sizin ölkədə doğulan övladlarını qul kimi ala bilərsiniz. Onlar sizin əmlakınız olacaqlar. 46  Onları oğullarınıza irsən verə bilərsiniz. Onlar sizin qullarınız, həmişəlik əmlakınız olacaq. Lakin soydaşlarınıza, İsrail oğullarına zülm etməyin.+ 47  Aranızda yaşayan yadelli və ya gəlmə varlanarsa, soydaşınızsa kasıblayıb özünü ona, yaxud onun ailə üzvlərindən kiməsə qul kimi satarsa, 48  onun geri satın alınmaq hüququ olacaq. Qardaşlarından biri onu geri satın ala bilər.+ 49  Əmisi, əmisi oğlanları və ya ailənin qan qohumlarından kimsə onu geri satın ala bilər. İşdir özü varlansa, özü özünü geri satın ala bilər.+ 50  Belə halda, oturub onu alan adamla qul kimi satıldığı gündən Azadlıq ilinədək+ olan vaxtı hesablamalıdır. Onun satış qiyməti illərin sayına müvafiq hesablanmalıdır.+ Bütün bu vaxt ərzində onun iş günləri muzdurunku kimi qiymətləndirilməlidir.+ 51  Əgər Azadlıq ilinə hələ çox qalıbsa, ödədiyi haqq yerdə qalan illərə müvafiq olmalıdır. 52  Əgər az qalıbsa, onda hesablayıb bu illərə düşən haqqı ödəməlidir. 53  Ağası onunla illik muzdur kimi davranmalıdır. Qoymayın ki, ağası ona zülm eləsin.+ 54  Əgər o, bu şərtlərlə özünü geri satın ala bilməsə, onda özü də, uşaqları da Azadlıq ilində azadlığa çıxmalıdır.+ 55  Çünki İsrail oğulları Mənim qullarımdır. Onlar Mənim Misirdən çıxardığım qullarımdır.+ Mən sizin Allahınız Yehovayam.

Haşiyələr

Hərfən: qardaşınız.
Yaxud onlar özlərini adi qul kimi satmamalıdırlar.