Həvarilərin işləri 9:1—43

  • Şaul Dəməşqə gedərkən (1—9)

  • Hənənya Şaulun yanına göndərilir (10—19a)

  • Şaul Dəməşqdə təbliğ edir (19b—25)

  • Şaul Yerusəlimə gəlir (26—31)

  • Butrus Eneyi sağaldır (32—35)

  • Xeyirxah Dorka dirildilir (36—43)

9  Şaul hələ də Ağanın şagirdlərini hədələyir, onları öldürmək arzusu ilə alışıb-yanırdı.+ O, baş kahinin yanına gedib  ondan Dəməşq şəhərindəki sinaqoqlara məktub yazmağı xahiş etdi ki, bu yola mənsub olan hər kəsi+ — kişiləri, qadınları həbs edib Yerusəlimə gətirə bilsin.  Yol ilə gedərkən, Dəməşqə çataçatda qəflətən göydən bir işıq onun ətrafına nur saçdı.+  Şaul yerə yıxıldı və bir səs eşitdi. O səs deyirdi: «Şaul, Şaul, məni niyə təqib edirsən?»  O dedi: «Ağa, sən kimsən?» Səs cavab verdi: «Mən sənin təqib etdiyin İsayam.+  Dur, şəhərə get, nə etmək lazımdır, orada sənə deyiləcək».  Şaulla olan adamlar donub qalmışdılar, onlar səs eşidir, amma heç kəsi görmürdülər.+  Şaul ayağa qalxdı, gözləri açıq olsa da, heç nə görmürdü. Onun əlindən tutub Dəməşqə gətirdilər.  Düz üç gün onun gözləri kor qaldı.+ O, nə yedi, nə də içdi. 10  Dəməşqdə Hənənya+ adında bir şagird yaşayırdı. Ağa vəhydə onu çağırdı: «Hənənya!» O hay verdi: «Bəli, Ağa». 11  Ağa ona dedi: «Dur, Düz adlanan küçəyə get, Yəhudanın evində tarslı+ Şaul adında adamı tap. O, indi dua edir. 12  O, vəhydə görüb ki, Hənənya adında bir adam yanına gəlib və gözlərini açmaq üçün əllərini onun üzərinə qoyub».+ 13  Hənənya cavab verdi: «Ağa, mən çoxlarından eşitmişəm ki, o, sənin Yerusəlimdəki müqəddəs xidmətçilərinə zülmlər edib. 14  Burada da sənin adını çağıran hər kəsi həbs etmək üçün böyük kahinlərdən ixtiyar alıb».+ 15  Ancaq Ağa ona dedi: «Get, çünki bu adam adımı xalqlara,+ o cümlədən hökmdarlara+ və İsrail oğullarına bildirmək üçün seçdiyim alətdir.+ 16  Adım uğrunda nələr çəkəcəyini ona göstərəcəyəm».+ 17  Hənənya getdi. O, həmin evə girib əllərini Şaulun üzərinə qoydu və dedi: «Şaul, qardaş, bura gələrkən yolda sənə görünən Ağamız İsa məni sənin yanına göndərdi ki, gözlərin açılsın və sən müqəddəs ruhla dolasan».+ 18  O andaca Şaulun gözlərindən pulcuqlara oxşayan bir şey töküldü və gözləri açıldı. O durub vəftiz olundu, 19  yemək yeyib qüvvətləndi. Şaul bir neçə gün Dəməşqdə+, şagirdlərin yanında qaldı 20  və vaxt itirmədən sinaqoqlarda İsa haqqında şəhadət verərək onun Allahın Oğlu olduğunu təbliğ etməyə başladı. 21  Onu eşidənlərin hamısı çaşbaş qalıb deyirdi: «Məgər bu adam Yerusəlimdə İsanın adını çağıranlara göz verib, işıq verməyən adam deyil?+ Buraya da onları tutub böyük kahinlərin yanına aparmaq üçün gəlməyib?»+ 22  Şaul isə get-gedə daha da güclənir, İsanın Məsih olduğunu məntiqli surətdə sübut edərək Dəməşq yəhudilərini məəttəl qoyurdu.+ 23  Aradan xeyli gün keçdi. Yəhudilər onu öldürmək üçün sui-qəsd hazırladılar.+ 24  Lakin bu xəbər Şaulun qulağına çatdı. Onlar Şaulu öldürmək üçün gecə-gündüz şəhər qapılarını pusurdular. 25  Onda Şaulun şagirdləri onu gecə ikən səbətin içində şəhər divarındakı pəncərədən aşağı endirdilər.+ 26  Yerusəlimə gələndə+ Şaul şagirdlərə qoşulmağa çalışdı, amma hamı ondan qorxurdu, çünki onun şagird olduğuna inana bilmirdilər. 27  Barnəba+ onun köməyinə gəldi. O, Şaulu həvarilərin yanına gətirib onun yolda Ağanı necə gördüyünü,+ Ağanın onunla danışdığını, sonra Dəməşqdə İsanın adı ilə cəsarətlə təbliğ etdiyini onlara ətraflı danışdı.+ 28  Beləliklə, Şaul şagirdlərlə qaldı. O, Yerusəlimdə sərbəst gəzir, Ağanın adı ilə cəsarətlə danışır, 29  yunandilli yəhudilərlə söhbətlər edir, qızğın müzakirələr aparırdı. Onlarsa Şaulu öldürməyə cəhd göstərirdilər.+ 30  Qardaşlar bundan xəbər tutanda onu Qeysəriyyəyə gətirib oradan Tarsa yola saldılar.+ 31  Bundan sonra bütün Yəhudiyyə, Cəlilə və Səməriyyədəki yığıncaq+ üçün əmin-amanlıq dövrü başlandı. Yığıncaq möhkəmlənir, Yehova Allahın qorxusu və müqəddəs ruhun+ təsəllisi ilə yaşayaraq böyüyürdü. 32  Butrus bütün o bölgəni gəzə-gəzə Lidda şəhərində+ yaşayan müqəddəslərin yanına gəldi. 33  Orada səkkiz il idi ki, iflic olub yataqdan qalxmayan Eney adlı bir xəstə gördü. 34  Butrus ona dedi: «Eney, İsa Məsih sənə şəfa verir.+ Dur, yorğan-döşəyini yığ».+ O, dərhal ayağa durdu. 35  Lidda şəhərinin və Şaron düzünün bütün sakinləri onu görəndə Ağaya iman gətirdi. 36  Yaffa şəhərində Tabitə adında bir şagird var idi. (Bu adın yunan qarşılığı Dorka* idi.) Bu qadın çox xeyirxah idi və kasıblara həmişə əl tuturdu. 37  O günlərdə Tabitə xəstələnib öldü. Onu yuyub üst mərtəbədə bir otağa qoydular. 38  Lidda şəhəri Yaffaya yaxın idi. Şagirdlər Butrusun orada olduğunu eşidəndə iki adam göndərib dedilər: «Xahiş edirik, tez yanımıza gəl». 39  Butrus durub onlarla getdi. Oraya gələndə onu üst mərtəbədəki otağa apardılar. Bütün dul qadınlar ağlaşa-ağlaşa Butrusun yanına gəldilər, Tabitənin sağlığında tikdiyi pal-paltarları ona göstərdilər. 40  Butrus hamını otaqdan çıxartdı,+ diz çöküb dua etdi, sonra ölüyə üz tutub dedi: «Tabitə, qalx!» Qadın gözlərini açdı, Butrusu görəndə durub oturdu.+ 41  Butrus onun əlindən tutub ayağa qaldırdı, sonra qardaşları və dul qadınları çağırdı və dirilmiş Tabitəni onların qabağına çıxartdı.+ 42  Bu xəbər bütün Yaffaya yayıldı və xeyli adam Ağaya iman gətirdi.+ 43  Butrus bir müddət Yaffada dabbağ Şimonun evində qaldı.+

Haşiyələr

Dorka adının və onun arami qarşılığı olan Tabitə adının mənası ceyrandır.