Həvarilərin işləri 2:1—47

  • Əllinci gün bayramında (1—13)

  • Butrusun nitqi (14—36)

  • Camaat Butrusun sözlərinə hay verir (37—41)

    • 3000 adam vəftiz olunur (41)

  • Şagirdlərin arasındakı birlik (42—47)

2  Əllinci gün* bayramında+ onların hamısı bir yerə toplaşmışdı.  Qəflətən göydən şiddətli küləyin səsinə oxşar bir səs gəldi və oturduqları evi doldurdu.+  Onlar alovun dillərinə bənzər bir şey gördülər. Bu dillər bir-birindən ayrılıb hər birinin üzərinə qondu.  Onların hamısı müqəddəs ruhla doldu+ və müxtəlif dillərdə danışmağa başladılar. Bu qabiliyyəti onlara ruh verdi.+  O vaxt Yerusəlimdə dünyanın hər ölkəsindən gəlmiş mömin yəhudilər var idi.+  Bu səsə çoxlu adam toplaşdı. Onlar bu işə məəttəl qalmışdılar, çünki şagirdlər onların doğma dillərində danışırdı.  Onlar böyük heyrət içində bir-birinə deyirdilər: «Bura baxın, məgər bu danışanlar cəliləli+ deyillər?  Bəs necə olur ki, hər birimiz öz ana dilimizi eşidirik?  Parfiyalılar, madalılar+, elamlılar+, Mesopotamiya*, Yəhudiyyə, Kappadokiya, Pont və Asiya+ əyalətinin*, 10  Frigiya, Pamfiliya, Misir və Liviyanın Kirenaya yaxın olan bölgələrinin sakinləri, həmçinin Romadan gəlmiş yəhudilər və prozelitlər*,+ 11  kritlilər və ərəblər — hamımız onların öz doğma dilimizdə Allahın əzəmətli işləri haqqında danışdığını eşidirik». 12  Bəli, onların hamısı heyrət və çaşqınlıq içində bir-birindən soruşurdular: «Bu nədir belə?» 13  Digərləri isə istehza ilə deyirdilər: «Əşi, bunlar şirin çaxır içiblər». 14  Butrus isə on bir+ həvari ilə birgə ayağa qalxıb ucadan dedi: «Ey Yəhudiyyə və Yerusəlim sakinləri! Sözümü dinləyin. Bunu bilin ki, 15  bu adamlar, sizin düşündüyünüz kimi, heç də sərxoş deyillər, çünki indi haradasa səhər saat doqquzdur*. 16  Əksinə, Yuil peyğəmbərin dedikləri yerinə yetir: 17  “Allah deyir: “Axırzamanda hər cür insanın üzərinə ruhumu tökəcəyəm, sizin oğullarınız da, qızlarınız da peyğəmbərlik edəcək, gəncləriniz vəhylər alacaq, qocalarınız röyalar görəcəklər.+ 18  Hətta qullarımın və qarabaşlarımın da üzərinə həmin günlərdə ruhumu tökəcəyəm və onlar peyğəmbərlik edəcəklər.+ 19  Mən yuxarıda, göydə və aşağıda, yerdə möcüzələr* göstərəcəyəm: qan, od və tüstü burumları olacaq. 20  Yehovanın şanlı və möhtəşəm günü gəlməzdən əvvəl günəş zülmətə, ay qana qərq olacaq. 21  Yehovanın adını çağıran hər kəs qurtulacaq”.+ 22  Ey İsrail oğulları! Məni dinləyin. Bildiyiniz kimi, Allah nəsrani İsanı sizə açıq-aşkar tanıtdı: onun vasitəsilə qarşınızda qüdrətli işlər, əlamətlər, möcüzələr etdi.+ 23  Allah onun həbs ediləcəyini qabaqcadan bilib qərarlaşdırmışdı.+ Siz həmin adamı qanun bilməyən adamların əli ilə dirəyə mıxlayıb öldürdünüz.+ 24  Lakin Allah onu ölüm əzabından* xilas edib diriltdi,+ çünki ola bilməzdi ki, o, ölümün dustağı olaraq qalsın.+ 25  Davud onun haqqında belə deyir: “Yehovanı daim gözümün önündə saxlayıram, sağımda durub, əsla sarsılmaram. 26  Buna görə ürəyim sevindi və dilim şadlandı. Mən ümidlə yaşayacağam, 27  çünki Sən məni Məzarda* qoymazsan, qoymazsan vəfalı bəndən çürüsün.+ 28  Mənə həyat yolunu öyrətdin, hüzurunda ürəyim fərəhlə dolacaq”.+ 29  Qardaşlar, ulu babamız Davud haqqında qətiyyətlə deyə bilərik ki, o ölüb və dəfn edilib,+ qəbiri də bu günədək buradadır. 30  O, peyğəmbər idi. O bilirdi ki, Allah onun övladlarından birini onun taxtına oturdacağına and içib.+ 31  O, Məsihin diriləcəyini, Məzarda* qalmayacağını və bədəninin çürüməyəcəyini qabaqcadan bilib xəbər vermişdi.+ 32  Bu İsanı Allah diriltdi və bizim hamımız bunun şahidiyik.+ 33  Beləliklə, o, Allahın sağına ucaldıldı,+ Atasının vəd etdiyi müqəddəs ruhu aldı,+ gördüyünüz və eşitdiyiniz kimi, bu ruhu üzərimizə tökdü. 34  Davud isə göyə qalxmayıb, o, belə deyir: “Yehova Ağama dedi: 35  “Düşmənlərini kətil kimi ayağının altına qoyanadək sağımda otur”.+ 36  Buna görə də, qoy bütün İsrail evi bunu yaxşı bilsin ki, dirəkdə edam etdiyiniz İsanı+ Allah həm Ağa,+ həm də Məsih etmişdir». 37  Bu sözləri eşidəndə onların ürəyini, sanki, xəncər yardı. Onlar Butrusdan və digər həvarilərdən soruşdular: «Qardaşlar, biz nə edək?» 38  Butrus onlara dedi: «Tövbə edin+ və qoy hər kəs günahlarının bağışlanması üçün+ İsa Məsihin adı ilə vəftiz olunsun,+ onda müqəddəs ruh ənamını alacaqsınız. 39  Çünki bu vəd+ həm sizə, həm övladlarınıza, həm də bütün uzaqda olanlara, Allahımız Yehovanın seçəcəyi hər kəsə aiddir».+ 40  Butrus bir çox başqa sözlərlə də ətraflı şəhadət verib onları təşviq etdi: «Özünüzü yolunu azmış bu nəsildən xilas edin».+ 41  Bu sözləri ürəkdən qəbul edənlər vəftiz olundular+ və o gün üç minə yaxın adam onlara qoşuldu.+ 42  Onlar həvarilərdən həvəslə təlim alır, birlikdə vaxt keçirir*, yemək yeyir+ və dua edirdilər.+ 43  Həvarilərin vasitəsilə çoxlu möcüzələr və əlamətlər göstərilirdi.+ Hər kəsin ürəyi Allaha ehtiramla dolurdu. 44  İmana gələnlərin hamısı bir yerdə olurdu və hər şeyləri ümumi idi. 45  Onlar əmlaklarını satıb+ pulu aralarında hər kəsin ehtiyacına görə bölüşdürürdülər+ 46  və hər gün birlikdə məbəddə yığışır, böyük sevinclə və təmiz ürəklə bir-birinin evində yemək yeyirdilər, 47  Allahı mədh edir və bütün xalqın rəğbətini qazanırdılar. Yehova da hər gün xilas olanları onların sıralarına qoşurdu.+

Haşiyələr

Yun. pentekost. Bu bayram nisanın 16-dan hesablanaraq əllinci gündə qeyd edilirdi.
İkiçayarası.
İncildə Asiya əyaləti ifadəsi altında Asiya qitəsi yox, Roma imperiyasının bir əyaləti nəzərdə tutulur. Həmin ərazi hal–hazırda Türkiyədə yerləşir.
Yəni yəhudi dinini qəbul etmiş adamlar.
Hərfən: üçüncü saatdır.
Yaxud əlamətlər.
Digər variant: ölüm iplərindən.
Yun. hades. Lüğətə bax.
Yun. hades. Lüğətə bax.
Yaxud hər şeylərini bir-biri ilə bölüşür.