Həvarilərin işləri 19:1—41

  • Bulus Efesdə; bəziləri İsanın adı ilə vəftiz olunur (1—7)

  • Bulusun təlimləri və fəaliyyəti (8—10)

  • Cinlərin təsirinə rəğmən Allahın sözü yayılır (11—20)

  • Efesdə qiyam (21—41)

19  Apollos+ Korinfdə ikən Bulus daxili bölgələrdən keçərək Efesə+ gəldi. Orada bir neçə şagird tapıb  onlara dedi: «İman edəndə müqəddəs ruh almışdınız?»+ Onlar cavab verdilər: «Biz müqəddəs ruh haqqında eşitməmişik».  Bulus soruşdu: «Yaxşı, onda hansı vəftizlə vəftiz olunmusunuz?» Onlar dedilər: «Yəhyanın etdiyi vəftizlə».+  Bulus dedi: «Yəhya insanları tövbə rəmzi olan vəftizlə vəftiz edirdi.+ Onlara deyirdi ki, özündən sonra gələnə, yəni İsaya iman etsinlər».+  Şagirdlər bunu eşidəndə Ağa İsanın adı ilə vəftiz olundular.  Bulus əllərini onların üzərinə qoyanda üzərlərinə müqəddəs ruh endi.+ Onlar başqa dillərdə danışmağa və peyğəmbərlik etməyə başladılar.+  Orada təxminən on iki nəfər kişi var idi.  Bulus üç ay ərzində sinaqoqda+ cəsarətlə danışırdı. O, Allahın Padşahlığı haqqında inandırıcı dəlillər gətirir, məruzələr söyləyirdi.+  Amma bəziləri inadkarlıq göstərib iman etməyəndə və hamının qabağında bu yolu+ təhqir edəndə Bulus onlardan ayrıldı.+ O, şagirdləri özü ilə götürdü və hər gün Tiranın məktəbində məruzələr söyləməyə başladı. 10  İki il belə davam etdi. Beləcə, Asiya əyalətinin bütün sakinləri — həm yəhudilər, həm də yunanlar Rəbbin sözünü eşitdi. 11  Allah Bulusun əli ilə çoxlu möhtəşəm, qeyri-adi işlər görürdü.+ 12  Hətta Bulusun bədəninə dəyən yaylıqlarını və önlüklərini xəstələrə gətirirdilər,+ onlar şəfa tapır və cinlərdən qurtulurdular.+ 13  Ölkəni gəzib cin qovan yəhudilərdən bəziləri Aǧa İsanın adı ilə cinləri qovmağa cəhd göstərirdilər. Onlar deyirdilər: «Bulusun təbliğ etdiyi İsanın adıyla sizə əmr edirəm».+ 14  Böyük kahin olan Skeva adlı bir yəhudinin yeddi oğlu da bu işlə məşğul olurdu. 15  Bir dəfə cin onlara belə dedi: «İsanı tanıyıram,+ Bulusla da tanışam,+ bəs siz kimsiniz?» 16  Onda içinə cin girmiş adam onların üstünə atıldı və hamısına üstün gəldi. Onlar baş götürüb o evdən çılpaq və yaralı halda qaçdılar. 17  Efesdə yaşayan bütün yəhudilər və yunanlar bu hadisədən xəbər tutdu. Onları qorxu bürüdü. Ağa İsanın adı isə get-gedə ucalırdı. 18  İman edənlərdən bir çoxu gəlib günahlarını boynuna alır və tutduqları əməlləri açıq-aşkar deyirdilər. 19  Hətta sehrbazlıqla məşğul olanlardan xeyli adam kitablarını yığıb hamının gözü qarşısında yandırdı.+ Bu kitabların dəyərini hesaba vurdular. Onların qiyməti əlli min gümüş pul idi. 20  Beləcə, Yehovanın sözü əzəmətlə yayılır və zəfər çalırdı.+ 21  Bu hadisələrdən sonra Bulus Makedoniya+ və Axayyadan keçib Yerusəlimə+ getmək qərarına gəldi. O deyirdi: «Oradan sonra mütləq Romaya+ da getməliyəm». 22  Beləliklə, o, köməkçilərindən ikisini: Timuti+ ilə Erastı+ Makedoniyaya göndərdi. Özü isə bir müddət Asiya əyalətində qaldı. 23  Elə bu vaxt bu yola+ görə böyük çaxnaşma+ düşdü. 24  Gümüşdən Artemida məbədinin heykəlciklərini düzəldən Demetri adında bir gümüş ustası sənətkarlar üçün yaxşı qazanc yolu açmışdı.+ 25  Demetri bu sənətkarları və bu işlə məşğul olan başqa adamları bir yerə yığıb dedi: «Siz yaxşı bilirsiniz ki, gəlirimiz bu işdən çıxır. 26  Gördüyünüz kimi, bu Bulus nəinki Efesdə+, demək olar, bütün Asiya əyalətində xeyli adamın beynini doldurub ki, guya əllə düzəldilmiş allahlar, əslində, allah deyillər.+ 27  Təhlükə yalnız işimizin pis ad çıxaracağında deyil. Ən dəhşətlisi odur ki, camaat böyük ilahə Artemidanın məbədini saymayacaq, qarşısında bütün Asiya əyalətinin, hətta bütün dünyanın səcdə qıldığı ilahəmiz öz əzəmətini itirəcək». 28  Onlar bunu eşidəndə bərk qəzəbləndilər və çığırmağa başladılar: «Efeslilərin böyük Artemidasına eşq olsun!» 29  Şəhərdə böyük həngamə qopdu. Camaat teatra cumdu, Bulusun yol yoldaşları olan makedoniyalı Qay ilə Aristarxı+ da sürüyüb ora apardılar. 30  Bulus camaatın arasına girmək istəyirdi, ancaq şagirdlər qoymadılar. 31  Oyun və bayram təşkilatçılarından bəziləri ona yaxşı münasibət bəslədiklərindən yanına adam göndərib yalvardılar ki, teatra gedib özünü təhlükəyə atmasın. 32  Teatrda hərə bir şey qışqırırdı. Camaat bir-birinə qarışmışdı, əksəriyyət heç bilmirdi nə üçün yığışıb. 33  Aleksandrı camaatın arasından çəkib çıxartdılar, yəhudilər onu qabağa itələdilər. O, əli ilə işarə edib öz müdafiəsinə başlamaq istədi. 34  Lakin camaat onun yəhudi olduğunu başa düşəndə bir ağızdan bağırmağa başladı və təxminən iki saat: «Efeslilərin böyük Artemidasına eşq olsun!» — deyə qışqırdı. 35  Nəhayət, şəhər katibi kütləni sakitləşdirib dedi: «Ey efeslilər! Məgər dünyada elə bir adam var ki, Efesin böyük Artemidanın məbədinin və göydən düşmüş təsvirin himayədarı olduğunu bilməsin? 36  Madam ki bunları sübut etməyə ehtiyac yoxdur, çığır-bağır salıb düşünmədən hərəkət etmək sizə yaraşmaz. 37  Gətirdiyiniz bu adamlar nə məbədimizi talayıblar, nə də ilahəmiz haqqında güldən ağır söz deyiblər. 38  Ona görə də əgər Demetrinin+ və onun sənətkar yoldaşlarının kimdənsə şikayəti varsa, buyursunlar, bunun üçün məhkəmə günləri, prokonsullar* var. Qoy orada bir-birilərini ittiham etsinlər. 39  Yox əgər başqa bir şikayətiniz varsa, buna rəsmi iclasda baxılmalıdır. 40  Bunu bilin ki, əsl təhlükə ilə üz-üzə durmuşuq. Bugünkü hadisəyə görə bizi qiyam qaldırmaqda ittiham edə bilərlər, çünki bu iğtişaşı izah edəcək səbəbimiz yoxdur». 41  O, bunu deyib camaatı buraxdı.

Haşiyələr

Roma əyalət valisi. Lüğətə bax.