Həvarilərin işləri 17:1—34

17  Onlar Amfipol və Apolloniyadan keçib Salonikiyə gəldilər.+ Orada bir yəhudi sinaqoqu var idi.  Bulus adəti üzrə+ sinaqoqa girdi və üç şənbə dalbadal ora gələnlərlə Müqəddəs Yazılara əsaslanaraq söhbət apardı.+  O, Müqəddəs Yazılardan dəlil-sübut gətirərək Məsihin əziyyət çəkməsinin,+ ölüb dirilməsinin+ lazım olduğunu onlara izah edirdi və deyirdi: «Sizə haqqında danışdığım İsa həmin bu Məsihdir».  Nəticədə onlardan bir neçəsi və mömin yunanlardan xeyli adam iman gətirib Bulusla Silaya+ qoşuldu. Aralarında nüfuzlu qadınlar da az deyildi.  Lakin yəhudilər paxıllıqdan+ bazar meydanındakı avaraların arasından yaramaz adamlar yığıb şəhərdə hay-küy qaldırdılar. Bulusla Silanı tutmaq və camaatın qabağına çıxartmaq üçün Yasonun evinə soxuldular.  Onları tapmayanda Yasonu və bir neçə qardaşı şəhər rəhbərlərinin yanına sürüyüb gətirdilər və çığır-bağır saldılar: «Bütün aləmi bir-birinə vurmuş bu adamlar indi də bura gəliblər.+  Yason da onları evində qonaq edib. Bu adamların hamısı İsa adında başqa bir padşah+ olduğunu deyib Sezarın fərmanlarına qarşı çıxırlar».  Bu sözlər camaatı və şəhər rəhbərlərini təlaşa saldı.  Şəhər rəisləri Yasondan və o biri qardaşlardan girov alıb onları buraxdılar. 10  Qardaşlar həmin gecə ləngimədən Bulusu və Silanı Veriya şəhərinə yola saldılar. Onlar şəhərə çatan kimi yəhudi sinaqoquna getdilər. 11  Buradakılar Saloniki yəhudilərinə nisbətən daha alicənab idilər. Onlar Allahın sözünü böyük həvəslə qəbul etdilər. Eşitdiklərinin doğru olub-olmadığını yoxlamaq üçün Müqəddəs Yazıları hər gün diqqətlə araşdırırdılar. 12  Buna görə də onlardan bir çoxu iman gətirdi. Aralarında yunanlardan bir çox mötəbər qadın və kişi də var idi. 13  Saloniki yəhudiləri eşidəndə ki, Bulus Allahın sözünü Veriyada təbliğ edir, camaatı qızışdırıb qarmaqarışıqlıq yaratmaq üçün oraya gəldilər.+ 14  Onda qardaşlar Bulusu dərhal dəniz sahilinə apardılar+, Sila ilə Timuti isə şəhərdə qaldılar. 15  Bulusu ötürənlər onu Afinaya gətirdilər, sonra Sila və Timutinin+ tezliklə onun yanına gəlməsi üçün göstəriş alıb geri qayıtdılar. 16  Bulus Afinada onların yolunu gözlədiyi müddətdə gördü ki, şəhər bütlərlə doludur. O, bərk əsəbiləşdi. 17  Sinaqoqda yəhudilərlə və Allaha ibadət edən digər adamlarla, o cümlədən hər gün bazar meydanında qarşısına çıxanlarla söhbət etməyə başladı. 18  Amma bəzi epikürçü və stoik filosoflar onunla mübahisəyə girişdilər. Onlar deyirdilər: «Bu boşboğaz nə danışır?» Digərləri belə deyirdi: «Deyəsən, yad allahları təbliğ edir». Çünki o, İsa haqqında və dirilmə barədə müjdəni təbliğ edirdi.+ 19  Onlar Bulusu tutub Areopaqa* gətirdilər və soruşdular: «Yaydığın bu yeni təlim nə olan şeydir? Bizə də danış. 20  Çünki sözlərin bizə qəribə gəlir. Bunların nə demək olduğunu bilmək istəyirik». 21  Bütün afinalılar və bu şəhərdə yaşayan əcnəbilər boş vaxtlarını yeni bir şey danışmağa və ya dinləməyə həsr edirdilər. 22  Bulus Areopaqın+ ortasında durub dedi: «Ey afinalılar! Görürəm ki, siz başqalarına nisbətən daha dindarsınız.+ 23  Misal üçün, şəhərdə gəzərkən və səcdəgahlarınızı seyr edərkən bir qurbangaha rast gəldim. Onun üzərində “Naməlum Allaha” sözləri yazılmışdır. Bəli, mən də sizin bilmədən səcdə qıldığınız bu Allah haqqında təbliğ edirəm. 24  Dünyanı və onun içindəki hər şeyi yaradan Allah yerin-göyün Sahibidir.+ O, insan əli ilə tikilmiş məbədlərdə yaşamır.+ 25  Nəyəsə möhtac deyil ki, insan əlləri Ona xidmət etsin.+ O Özü hamıya həyat, nəfəs+ — hər şey verir. 26  O, bütün yer üzündə+ məskunlaşması üçün bir insandan+ hər xalqı yaratdı və onlar üçün müəyyən dövrlər və yaşayış sərhədləri qoydu+ ki, 27  Allahı axtarsınlar, Onu duysunlar, tapa bilsinlər.+ Hərçənd O, heç birimizdən uzaq deyil. 28  Biz Onun sayəsində yaşayırıq, hərəkət edirik və mövcuduq, necə ki bəzi şairləriniz deyib: “Biz Onun övladlarıyıq”. 29  Beləliklə, biz Allahın övladı olduğumuza görə+ İlahi Varlığın insan zəkası və ustalığı ilə qızıldan, gümüşdən düzəldilmiş və ya daşdan yonulmuş bir şeyə bənzədiyini düşünməməliyik.+ 30  Düzdür, Allah əvvəllər belə cahilliyə göz yumurdu,+ amma indi buyurur ki, insanların hamısı, harada yaşamalarından asılı olmayaraq, tövbə etsinlər. 31  Çünki O, bir gün təyin edib və həmin gündə təyin etdiyi adam vasitəsilə bütün dünyanı ədalətlə mühakimə edəcək.+ Allah bu adamı diriltməklə hamıya zəmanət verib».+ 32  Dirilmə haqqında eşidəndə bəzilərini gülmək tutdu,+ digərləri isə dedilər: «Bu haqda yenə danışarsan, qulaq asarıq». 33  Sonra Bulus onlardan ayrıldı. 34  Amma bəziləri ona qoşulub iman gətirdi. Onların arasında Areopaq məhkəməsinin hakimi Dionisi, Tamar adında bir qadın və başqaları var idi.

Haşiyələr

Qədim Afinada ali məhkəmənin toplaşdığı təpə.