Həvarilərin işləri 10:1—48

  • Korniliyə verilən vəhy (1—8)

  • Butrusun gördüyü görüntü (9—16)

  • Butrus Korniligilə gəlir (17—33)

  • Butrus başqa xalqlara müjdəni təbliğ edir (34—43)

    • «Allah ayrı-seçkilik etməyən Allahdır» (34, 35)

  • Başqa xalqlardan olanlar müqəddəs ruh alıb vəftiz olunur (44—48)

10  Qeysəriyyədə Kornili adında bir adam yaşayırdı. O, İtalyan bölüyü* adlanan bölükdə yüzbaşı idi.  Kornili mömin bir adam idi, ev əhli də özü kimi Allahdan qorxan adamlar idi. O, xalq üçün savab işlər görür, daima Allaha dua edirdi.  Bir gün təxminən günorta saat üç*+ olardı. Kornilinin gözünə aydın şəkildə göründü ki, Allahın mələyi içəri girib onu səsləyir: «Kornili!»  O, mələyə baxanda qorxub dedi: «Bəli, Ağa!» Mələk ona dedi: «Sənin duaların, savab işlərin Allahın dərgahına yetişib. Allah onları yad etdi.+  Dur, Yaffaya adam göndər və Butrus ləqəbli Şimonu çağır.  Bu adam Şimon adlı bir dabbağın qonağıdır. Onun evi dəniz kənarındadır».  Onunla danışan mələk çıxıb gedən kimi Kornili iki nökərini və tabeliyində olan əsgərlərin arasından mömin bir əsgəri çağırdı,  hər şeyi onlara danışıb Yaffaya göndərdi.  Ertəsi gün günorta saat on iki radələrində* onlar şəhərə yaxınlaşırdılar. Butrus da bu vaxt dua etmək üçün evin damına çıxmışdı. 10  Birdən o bərk acdı və yemək istədi. Nahar hazırlanan zaman onun gözünə bir görüntü göründü.+ 11  Butrus gördü ki, göy açıldı və böyük kətan süfrəyə oxşar bir şey dörd ucundan asılı vəziyyətdə yerə endirildi. 12  Onun içində cürbəcür heyvan: dördayaqlılar, sürünənlər və göy quşları var idi. 13  Bir səs ona dedi: «Butrus, dur kəs və ye!» 14  Butrus isə dedi: «Xeyr, Ağa, mənim dilimə heç vaxt murdar, napak şey dəyməyib».+ 15  Səs yenidən, ikinci dəfə onunla danışdı və dedi: «Bir də Allahın pak etdiyi şeylərə murdar demə». 16  Üçüncü dəfə də eyni şey təkrar olundu və süfrəyə oxşar şey o andaca göyə aparıldı. 17  Butrus çaşbaş qalıb gördüyü şeyin mənası üzərində baş sındırırdı. Elə bu vaxt Kornilinin göndərdiyi adamlar Şimonun evini soruşub darvazanın qarşısında dayandılar.+ 18  Onlar ucadan səsləyib Butrus ləqəbli Şimonun burada qonaq olub-olmadığını xəbər aldılar. 19  Butrus gördükləri ilə bağlı dərin düşüncələrə dalarkən ruh+ ona dedi: «Səni üç nəfər axtarır. 20  Dur, aşağı düş, onlarla get, tərəddüd etmə, çünki onları mən göndərmişəm». 21  Butrus aşağı düşüb o adamlara dedi: «Axtardığınız adam mənəm. Bura nə üçün gəlmisiniz?» 22  Onlar cavab verdilər: «Bizi bütün Yəhudi xalqının rəğbətini qazanmış saleh adam, ürəyində Allah qorxusu olan yüzbaşı Kornili+ göndərib. Allah ona müqəddəs mələk vasitəsilə göstəriş verib ki, səni evinə dəvət etsin və dinləsin». 23  Butrus bu adamları içəri dəvət edib onlara qonaqpərvərlik göstərdi. Ertəsi gün o durub onlarla yola düşdü, Yaffadan bir neçə qardaş da onunla getdi. 24  Növbəti gün Butrus Qeysəriyyəyə gəlib çatdı. Kornili bütün qohum-əqrəbasını və yaxın dostlarını evinə yığıb onların yolunu gözləyirdi. 25  O, Butrusu qarşıladı, qabağında təzim edib ayaqlarına düşdü. 26  Butrus isə onu qaldırıb dedi: «Ayağa qalx, mən də sənin kimi bir insanam».+ 27  Onlar danışa-danışa içəri keçdilər. Butrus gördü ki, evdə çoxlu adam yığışıb. 28  Onlara dedi: «Siz yaxşı bilirsiniz ki, yəhudilərin qanununa görə başqa millətdən olan adamla ünsiyyət qurmaq və ya onun yanına getmək düzgün deyil.+ Lakin Allah mənə göstərdi ki, mən heç kəsi murdar və ya natəmiz saymamalıyam.+ 29  Buna görə də məni çağıranda etiraz etməyib gəldim. İndi, deyin görüm məni nə üçün çağırmısınız». 30  Kornili sözə başladı: «Bu vaxtdan hesablasaq, dörd gün əvvəl günorta saat üç olardı, mən evimdə dua edirdim. Birdən qabağımda parlaq libaslı bir adam peyda oldu 31  və dedi: “Kornili, Allah sənin duanı eşitdi və savab işlərini yad etdi. 32  Buna görə də Yaffaya Butrus ləqəbli Şimonun dalınca adam göndər. O, dəniz kənarında yaşayan dabbağ Şimonun evində qonaqdır”.+ 33  Mən də o saat sənin dalınca adam göndərdim. Sağ ol ki, sən də durub gəldin. Gördüyün kimi, hamımız Allahın qarşısında yığışmışıq. Buyur danış, Yehovanın sənə əmr etdiyi şeyləri dinləməyə hazırıq». 34  Butrus sözə başladı: «Doğrudan da, görürəm ki, Allah ayrı-seçkilik etməyən Allahdır,+ 35  hər xalqın içində Ondan qorxan və düzgün iş görən adamdan razıdır.+ 36  O, İsrail oğullarına Öz sözünü, hər kəsin Ağası olan İsa Məsih vasitəsilə+ gələn sülh haqqındakı müjdəni göndərdi.+ 37  Yəhyanın təbliğ etdiyi vəftizdən sonra Cəlilədən+ tutmuş bütün Yəhudiyyədə hamı bir mövzudan danışırdı. 38  Yəqin ki, siz də Allahın Nasirədən olan İsanı müqəddəs ruhla+ və qüvvə ilə məsh etdiyini, onun ölkəni gəzib-dolaşaraq insanlara yaxşılıq etdiyini, İblisin əziyyət verdiyi adamları sağaltdığını+ eşitmisiniz. Allah bu adamla idi.+ 39  Biz onun həm yəhudilərin ölkəsində, həm Yerusəlimdə gördüyü işlərin şahidiyik. Onlar isə İsanı dirəkdən asıb öldürdülər. 40  Allah onu üçüncü gündə+ diriltdi və insanlara görünməsinə izin verdi, 41  amma hər kəsə yox, Özünün qabaqcadan təyin etdiyi şahidlərə, diriləndən sonra onunla çörək kəsən bizlərə görünməsinə izin verdi.+ 42  İsa əmr etdi ki, biz xalqa təbliğ edib Allahın onu dirilərin və ölülərin hakimi təyin etdiyi+ barədə ətraflı şəhadət verək.+ 43  Bütün peyğəmbərlər onun haqqında şahidlik edir,+ ona iman gətirən hər kəsin günahlarının onun adı ilə bağışlanacağını bildirirlər».+ 44  Butrus söhbətini qurtarmamış Allahın sözünü dinləyənlərə müqəddəs ruh verildi.+ 45  Butrusla gələn qardaşlar sünnət edilmişlərdən idilər. Onlar müqəddəs ruh ənamının digər xalqlardan olanların da üzərinə töküldüyünü görəndə heyrətə gəldilər. 46  Bu qardaşlar onların başqa dillərdə danışdığını və Allahı mədh etdiyini eşidirdilər.+ Onda Butrus dedi: 47  «Məgər kimsə bu adamların suda vəftiz olunmasına mane ola bilər?+ Axı onlar da, bizim kimi, müqəddəs ruh aldılar». 48  Sonra onlara İsa Məsihin adı ilə vəftiz olunmağı tapşırdı.+ Onlar Butrusdan xahiş etdilər ki, o, bir neçə gün yanlarında qalsın.

Haşiyələr

Yaxud koqortası. Koqorta 600 əsgərdən ibarət Roma qoşun hissəsi idi.
Hərfən: doqquzuncu saat.
Hərfən: təxminən altıncı saatda.