Timutiyə birinci məktub 2:1—15

  • Hər cür insandan ötrü dua (1—7)

    • Allah da, vasitəçi də təkdir (5)

    • Hamı üçün müvafiq fidyə (6)

  • Kişilərlə qadınlara nəsihətlər (8—15)

    • Abır-həya ilə geyinmək (9, 10)

2  İlk növbədə tövsiyə edirəm ki, hər cür insandan ötrü yalvarış, dua, xahiş və şükürlər edilsin.  Bunu padşahlar və məmurlar üçün də edin+ ki, biz bundan sonra da mömin həyat sürüb ciddiyyətlə, qulağımız dinc, sakit yaşayaq.+  Bu, Xilaskarımız Allahın gözündə yaxşı və məqbuldur.+  O istəyir ki, hər cür insan xilas olub+ həqiqət barəsində dəqiq biliyə yiyələnsin.  Allah birdir,+ Allahla insanlar arasında+ vasitəçi də birdir.+ Bu, yer üzündə yaşamış insan, Məsih İsadır.+  O, müvafiq bir fidyə kimi hamıdan ötrü canını verdi.+ Vaxt gələndə bu haqda şəhadət veriləcək.  Mən də bu məqsədlə+ müjdəçi və həvari*,+ başqa xalqlara iman və həqiqət haqda öyrədən müəllim təyin edilmişəm.+ Doğru söyləyirəm, sözlərimdə yalan yoxdur.  İstəyirəm ki, yığışdığınız hər yerdə kişilər sədaqətlə əllərini qaldırıb dua etsinlər,+ qəzəbdən+ və mübahisələrdən uzaq olsunlar.+  Eynilə qadınlar da özlərini cürbəcür saç düzümü, qızıl, mirvari, yaxud bahalı libaslarla yox, ləyaqətli* geyimlə, abır-həya ilə, ağıl-kamalla bəzəsinlər,+ 10  mömin olduqlarını iddia edən qadınlara yaraşan tərzdə,+ yaxşı işlərlə özlərinə zinət versinlər. 11  Qoy qadın susaraq tam tabeliklə təlim alsın.+ 12  Qadının təlim verməsinə, yaxud kişi üzərində başçılıq etməsinə icazə vermirəm. O susub qulaq asmalıdır.+ 13  Çünki əvvəl Adəm yaradıldı, sonra Həvva.+ 14  Bundan başqa, aldanan da Adəm deyildi, qadın tamamilə aldanaraq Allahın əmrini pozdu.+ 15  Ancaq qadın uşaq doğmaqla qorunacaq,+ bir şərtlə ki, ağıl-kamalla, imanla, məhəbbət və paklıqla yaşasın.+

Haşiyələr

Yun. apostolos. Mənası: göndərilmiş; elçi.
Yaxud münasib.