Korinflilərə birinci məktub 1:1—31

  • Salamlar (1—3)

  • Bulus korinfli məsihilərdən ötrü Allaha şükür edir (4—9)

  • Onlardan birlik içində yaşamalarını rica edir (10—17)

  • Məsih Allahın qüdrəti və hikmətidir (18—25)

  • Öyünən qoy Yehova ilə öyünsün (26—31)

1  Allahın iradəsilə Məsih İsanın həvarisi olmağa çağırılmış Bulusdan+ və qardaşımız Sostendən  Allahın Korinfdəki yığıncağına,+ Allahın ayırdığı, Məsih İsa ilə vəhdətdə olan,+ müqəddəs olmaq üçün çağırılmış sizlərə və hər yerdə bizim də, onların da Ağası İsa Məsihin+ adını çağıranlara məktub.  Atamız Allahdan və Ağamız İsa Məsihdən gələn lütf və sülh sizə yar olsun.  Məsih İsa vasitəsilə sizə lütf göstərildiyindən sizdən ötrü həmişə Allaha şükür edirəm.  Çünki siz Məsihlə vəhdətdə olduğunuz üçün hər şeydə, eləcə də hərtərəfli bilikdə+ və Allahın sözünü bəyan etmək qabiliyyətində zənginləşmisiniz.  Bundan görünür ki, Məsih haqqındakı şəhadət+ sizdə dərin kök salıb.  Beləliklə, siz Ağamız İsa Məsihin zühurunu səbirsizliklə gözləyərkən heç bir ənamdan kənarda qalmamısınız.+  Allah sizi sonadək möhkəmləndirəcək ki, siz Ağamız İsa Məsihin gününə üzüağ çıxasınız.+  Sizi Öz Oğlu və bizim Ağamız İsa Məsihlə vəhdətdə olmağa çağıran Allah sözünə sadiqdir.+ 10  Qardaşlar, sizdən Ağamız İsa Məsihin adı ilə rica edirəm ki, danışığınız aranızdakı fikir birliyini əks etdirsin,+ aranızda parçalanma olmasın, əksinə, hamınız yekdil və həmfikir olasınız.+ 11  Çünki qardaşlar, Kloinin ailəsindən mənə xəbər çatıb ki, aranızda ixtilaflar var. 12  Sizdən bəziləri: «Mən Bulusun», digərləri: «Mən Apollosun»,+ o biriləri: «Mən Kifanın*», başqaları da: «Mən Məsihin şagirdiyəm», — deyirlər. 13  Məsihin yığıncağı bölünüb! Məgər sizin uğrunuzda Bulus dirəkdə edam edilmişdi? Yoxsa siz Bulusun adı ilə vəftiz* edilmisiniz? 14  Allaha şükür, mən Krispdən+ və Qaydan+ başqa heç kəsi vəftiz etməmişəm, 15  beləcə, heç biriniz mənim adımla vəftiz olunduğunu deyə bilməz. 16  Hə, bir də ki Stefanasın+ ailəsini vəftiz etmişəm. Başqalarına gəlincə, daha kimisə vəftiz etdiyim yadıma gəlmir. 17  Məsih məni vəftiz etmək üçün yox, müjdəni təbliğ etmək üçün göndərib.+ Özü də mən bu xəbəri alimanə sözlərlə təbliğ etmirəm, yoxsa Məsihin işgəncə dirəyi* qiymətdən düşərdi. 18  İşgəncə dirəyi barəsindəki xəbər məhvə gedənlər üçün cəfəngiyat,+ xilas olan bizlər üçünsə Allahın qüdrətidir.+ 19  Çünki yazılıb: «Müdriklərin hikmətini yox edəcəyəm, ariflərin zəkasını rədd edəcəyəm».+ 20  Hanı müdriklər? Hanı mirzələr*? Hanı bu dövrün* mütəfəkkirləri*? Məgər Allah dünyanın hikmətinin axmaqlıq olduğunu göstərmədi? 21  Dünya öz müdrikliyi ilə Allahı tanımadı,+ Allah isə Öz hikməti ilə+ münasib bildi ki, təbliğ edilən xəbərin ağılsızlığı+ vasitəsilə iman gətirənləri xilas etsin. 22  Yəhudilər əlamət istəyir,+ yunanlar hikmət axtarır, 23  biz isə dirəkdə edam olunmuş Məsihi təbliğ edirik. O, yəhudilər üçün bir maneə, digər xalqlar üçün səfehlikdir.+ 24  Dəvət edilmiş yəhudilər və yunanlar üçünsə Məsih Allahın qüdrəti və hikmətidir.+ 25  Çünki Allahdan gələn bir şey ağılsız görünsə də, insanların müdrik saydığı şeydən müdrikdir, Allahdan gələn bir şey zəif görünsə də, insanların güclü saydığı şeydən güclüdür.+ 26  Axı qardaşlar, siz öz təcrübənizdən də görürsünüz ki, dəvət olunanlar arasında insan gözü ilə baxsaq,+ müdrik, güclü, əsil-nəcabətli adam çox deyil.+ 27  Allah müdrikləri utandırmaq üçün dünyanın ağılsız saydığı adamları, güclüləri utandırmaq üçün dünyanın zəif saydığı adamları seçdi.+ 28  Allah dünyanın adsız-sansızlarını və heç sayılanlarını — dünyanın gözündə mövcud olmayanları seçdi ki, nüfuz sahiblərini məhv etsin+ 29  və heç bir insan Allahın qarşısında öyünməsin. 30  Siz Onun sayəsində Məsih İsa ilə vəhdətdəsiniz. Biz Allahın hikmətini, həmçinin salehliyi,+ müqəddəsliyi+ və fidyə vasitəsilə qurtuluşu+ Məsihdə tapdıq. 31  Müqəddəs Yazılar belə deyir: «Öyünən qoy Yehova ilə öyünsün».+

Haşiyələr

Digər adı Butrus.
Yəni Qanun biliciləri.
Hərfən: mübahisə sevənləri.