Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Əşiya

Fəsillər

Mündəricat

 • 1

  • Ata və asi oğullar (1—9)

  • Yehova zahiri ibadətə nifrət edir (10—17)

  • Aramızdakı məsələləri həll edək (18—20)

  • «Salehlik şəhəri», «Sadiq şəhər» (21—31)

 • 2

  • Yehovanın dağı ucalacaq (1—5)

   • Qılınclardan gavahın düzəldəcəklər (4)

  • Yehovanın günündə qürrəlilər alçalır (6—22)

 • 3

  • Rəhbərlər xalqı yoldan çıxarır (1—15)

  • Sionun ədalı qızlarına hökm (16—26)

 • 4

  • Yeddi qadın bir kişidən yapışacaq (1)

  • Yehovanın cücərtdiyi fidanın calalı (2—6)

 • 5

  • Yehovanın üzüm bağı haqqında nəğmə (1—7)

  • Üzüm bağına çıxarılan hökm (8—24)

  • Allah Öz xalqına qəzəblənir (25—30)

 • 6

  • Yehova Öz məbədində Əşiyaya görünür (1—4)

   • «Müqəddəsdir, müqəddəsdir, müqəddəsdir» (3)

  • Əşiyanın dodaqları paklanır (5—7)

  • Əşiya tapşırıq alır (8—10)

   • «Mən gedərəm! Məni göndər!» (8)

  • «Ey Yehova, nə vaxtadək?» (11—13)

 • 7

  • Əhəz padşaha xəbər (1—9)

   • Şaaryaşub (3)

  • İmanuil (10—17)

  • Vəfasızlığın acı nəticələri (18—25)

 • 8

  • Aşşur istilası yaxınlaşır (1—8)

   • Mahir-Şəlal-Həş-Baz (1—4)

  • Qorxmayın, Allah bizimlədir! (9—17)

  • Əşiya və övladları nişanədir (18)

  • Cinlərə yox, qanuna müraciət (19—22)

 • 9

  • Cəlilə torpağında parlaq işıq (1—7)

  • Allahın əli İsrailə qarşıdır (8—21)

 • 10

  • Allahın əli İsrailə qarşıdır (1—4)

  • Aşşur Allahın qəzəb dəyənəyidir (5—11)

  • Aşşur cəzasız qalmayacaq (12—19)

  • Yaqub evindən qalanlar qayıdacaq (20—27)

  • Allah Aşşuru mühakimə edəcək (28—34)

 • 11

  • Yəssənin fidanının hakimiyyəti (1—10)

   • Qurdla quzu bir yerdə (6)

   • Dünya ilahi biliklə dolacaq (9)

  • Sağ qalanlar toplanacaq (11—16)

 • 12

  • Şükran nəğməsi (1—6)

   • Yah, Yehova gücümdür (2)

 • 13

  • Babilə qarşı hökm (1—22)

   • Yehovanın günü yaxındır! (6)

   • Madalılar Babili devirəcək (17)

   • Babil məskunlaşmayacaq (20)

 • 14

  • İsrail öz yurdunda yaşayacaq (1, 2)

  • Babil padşahına məsxərə (3—23)

   • Ulduztək parlayan göydən düşəcək (12)

  • Yehovanın əli aşşurlunu vuracaq (24—27)

  • Filiştlilərə qarşı hökm (28—32)

 • 15

  • Muaba qarşı hökm (1—9)

 • 16

 • 17

  • Dəməşqə qarşı hökm (1—11)

  • Yehova ümmətləri tənbeh edəcək (12—14)

 • 18

  • Həbəşistan əleyhinə xəbər (1—7)

 • 19

  • Misirə qarşı hökm (1—15)

  • Misir Yehovanı tanıyacaq (16—25)

   • Misirdə Yehovanın adına qurbangah (19)

 • 20

  • Misir və Həbəş üçün əlamət (1—6)

 • 21

  • Dəniz səhrasına qarşı hökm (1—10)

   • Gözətçi qülləsində gözətçi (8)

   • Babil yıxıldı! (9)

  • Dumaha və səhraya qarşı hökm (11—17)

   • «Ay gözətçi, bu gecə nə oldu?» (11)

 • 22

  • Vəhy dərəsi barədə hökm (1—14)

  • Səbna qovulur, Əlyakim gətirilir (15—25)

 • 23

  • Sur barədə hökm (1—18)

 • 24

  • Yehova diyarı bomboş qoyacaq (1—23)

   • Yehova Sionda padşah oldu (23)

 • 25

  • Allah xalqına bol nemətlər verir (1—12)

   • Əla şərabdan ziyafət (6)

   • Ölümü məhv edəcək (8)

 • 26

  • Güvənc və qurtuluş nəğməsi (1—21)

   • Yah, Yehova əbədi qayadır (4)

   • Yerin sakinləri salehliyi öyrənirlər (9)

   • Ölülərin yaşayacaq (19)

   • İçəri otaqlara girib gizlənin (20)

 •  27

  • Yehova livyatanı öldürür (1)

  • Üzüm bağı İsrail haqda nəğmə (2—13)

 • 28

  • Əfraim əyyaşlarının vay halına (1—6)

  • Kahin və peyğəmbərlər səndələyir (7—13)

  • Ölümlə bağlanmış əhd (14—22)

   • Sionda guşə daşı (16)

   • Yehovanın qeyri-adi işi (21)

  • Yehovanın verdiyi tərbiyə (23—29)

 • 29

  • Əryilin vay halına (1—16)

   • «Xalq Mənə dildə yaxınlaşır» (13)

  • Karlar eşidəcək; korlar görəcək (17—24)

 • 30

  • Misirin köməyi puçdur (1—7)

  • Camaat vəhyi rədd edir (8—14)

  • «Etibar sizin gücünüz olardı» (15—17)

  • Yehovanın xalqına göstərdiyi lütf (18—26)

   • Böyük Nəsihətçi Yehova (20)

   • «Yol budur» (21)

  • Aşşura qarşı hökmün icrası (27—33)

 • 31

  • Əsil kömək Allahdandır (1—9)

   • Misir atları cisimdir (3)

 • 32

  • Adil padşah və rəhbərlər (1—8)

  • Arxayın qadınlara xəbərdarlıq (9—14)

  • Ruhun yağdırdığı nemətlər (15—20)

 • 33

  • Salehlər üçün ədalət və ümid (1—24)

   • Yehova Hakim, Qanunverən və Padşahdır (22)

   • «Xəstəyəm» deyən olmayacaq (24)

 • 34

  • Yehova xalqlardan intiqam alacaq (1—8)

  • Ədum viranə qalacaq (9—17)

 • 35

  • Cənnət bərpa ediləcək (1—7)

   • Korlar görəcək, karlar eşidəcək (5)

  • Qurtulmuşlar Müqəddəslik yolunda (8—10)

 • 36

  • Sinaxerib Yəhudanı istila edir (1—3)

  • Rəbsaq meydan oxuyur (4—22)

 • 37

  • Hizqiyyə Allahdan kömək diləyir (1—7)

  • Sinaxerib Yerusəlimi hədələyir (8—13)

  • Hizqiyyənin duası (14—20)

  • Allahın cavabı (21—35)

  • Mələk 185 000 aşşurlunu qırır (36—38)

 • 38

  • Hizqiyyə xəstələnir; sağalır (1—22)

 • 39

  • Babildən gəlmiş elçilər (1—8)

 • 40

  • Xalq üçün təsəlli (1—11)

   • Çöllükdə səs (3—5)

  • Allahın əzəməti (12—31)

   • Xalqlar bir damla su kimi (15)

   • Allah yerin dairəsi üzərində (22)

   • Hər ulduz adı ilə çağırılır (26)

   • Allah yorulmur (28)

   • Yehovaya güvənənlərin gücü (29—31)

 • 41

  • Gündoğandan qalxan fateh (1—7)

  • Allahın qulu İsrail (8—20)

   • «Dostum İbrahim» (8)

  • Yehova bütlərə meydan oxuyur (21—29)

 • 42

  • Allahın qulu və tapşırığı (1—9)

   • «Mən Yehovayam. Adım budur» (8)

  • Yehovanın şəninə yeni nəğmə (10—17)

  • İsrail kardır, kordur (18—25)

 • 43

  • Yehova xalqını toplayır (1—7)

  • Saxta allahların məhkəməsi (8—13)

   • «Şahidlərimsiniz» (10, 12)

  • Babildən qurtuluş (14—21)

  • «Gəl iddiamızı ortaya qoyaq» (22—28)

 • 44

  • Allah xalqına nemətlər verir (1—5)

  • Yehovadan başqa Allah yoxdur (6—8)

  • İnsan əlinin işi olan bütlər puçdur (9—20)

  • İsrailin Qurtarıcısı (21—23)

  • Kuruş vasitəsilə bərpa (24—28)

 • 45

  • Kuruş Babili tutacaq (1—8)

  • Gil dulusçu ilə çəkişməz (9—13)

  • Xalqlar İsraili tanıyacaq (14—17)

  • Allahın işləri və vəhyləri etibarlıdır (18—25)

   • Yeri yaşayış üçün yaradıb (18)

 • 46

  • Babil bütləri və İsrailin Allahı (1—13)

   • Allah gələcəkdən xəbər verir (10)

   • Gündoğandan yırtıcı quş (11)

 • 47

  • Babilin süqutu (1—15)

   • Münəccimlər ifşa edilir (13—15)

 • 48

  • İsrail saflaşdırılır (1—11)

  • Yehova Babilə qarşı qalxacaq (12—16a)

  • Allahın öyüdü xeyirlidir (16b—19)

  • Babildən çıxın! (20—22)

 • 49

  • Yehovanın qulunun tapşırığı (1—12)

   • Xalqlar üçün nur (6)

  • İsrail üçün təsəlli (13—26)

 • 50

  • İsrailin günahları başına bəladır (1—3)

  • Yehovanın itaətkar qulu (4—11)

   • Ariflərin dili (4)

 • 51

  • Sion Ədən bağı kimi olacaq (1—8)

  • Xaliqin Siona verdiyi təsəlli (9—16)

  • Yehovanın qəzəb camı (17—23)

 • 52

  • Oyan, ey Sion (1—12)

   • Müjdəçilərin qədəmləri gözəldir (7)

   •  Sionun gözətçiləri səs-səsə verib (8)

   • Müqəddəs əşyaları daşıyanlar pak olmalıdır (11)

  • Yehovanın qulu yüksələcək (13—15)

   • Əcaib hala salınmışdı (14)

 • 53

  • Yehovanın qulunun əzabı, ölümü və dəfni (1—12)

   • Ona həqarət edirdilər (3)

   • Azar-bezarımızı çəkirdi (4)

   • Kəsməyə aparılan qoyun (7)

   • Çoxlarının günahını daşıdı (12)

 • 54

  • Sonsuz Sionun çoxlu oğulları (1—17)

   • Yehova Sionun əridir (5)

   • Sion oğulları Yehovadan elm alacaq (13)

   • Siona qarşı silahlar yararsızdır (17)

 • 55

  • Havayı yeməyə dəvət (1—5)

  • Yehovanı və sözünü axtarın (6—13)

   • Allahın yolları insan yollarından ucadır (8, 9)

   • Allahın sözü məqsədinə çatacaq (10, 11)

 • 56

  • Yadellilərlə xədimlər üçün nemətlər (1—8)

   • Hamı üçün dua evi (7)

  • Kor gözətçilər, lal itlər (9—12)

 • 57

  • Salehlərin və sadiq adamların vəfatı (1, 2)

  • İsrailin ruhani fahişəliyi (3—13)

  • Fağırlara təsəlli (14—21)

   • Pis adamlar dəniz kimidir (20)

   • Şər adamlar sülh görməyəcək (21)

 • 58

  • Həqiqi və saxta oruc (1—12)

  • Şənbənin gətirdiyi sevinc (13, 14)

 • 59

  • Allah günahlara görə xalqından üz döndərib (1—8)

  • Etiraf (9—15a)

  • Allah tövbəkarları qurtarır (15b—21)

 • 60

  • Yehovanın calalı Sion üzərində (1—22)

   • Göyərçintək yuvasına uçanlar (8)

   • Mis yerinə qızıl (17)

   • Kiçikdən min nəfər (22)

 • 61

  • Həlimlərə müjdə verən (1—11)

   • Yehovanın iltifat ili (2)

   • Böyük salehlik ağacları (3)

   • Yadellilərin köməyi (5)

   • Yehovanın kahinləri (6)

 • 62

 • 63

  • Yehova xalqlardan qisas alır (1—6)

  • Keçmişdəki xeyirxahlığı (7—14)

  • Tövbə duası (15—19)

 • 64

  • Duanın davamı (1—12)

   • Yehova dulusçumuzdur (8)

 • 65

  • Yehovanın bütpərəstlərə hökmü (1—16)

   • Bəxt və Tale allahları (11)

   • Mənim qullarım yeyəcək (13)

  • Yeni göylər və yeni yer (17—25)

   • Evlər tikiləcək; bağlar salınacaq (21)

   • Nahaq yerə əlləşməyəcəklər (23)

 • 66

  • Əsil və saxta din (1—6)

  • Ana Sion və oğulları (7—17)

  • Yerusəlimdə ibadətə toplaşanlar (18—24)